Inloggen op Mijn SVB met inlogmiddel van Duitsland

Woont u in Duitsland en heeft u een burgerservicenummer (BSN)? U kunt vanaf nu inloggen op Mijn SVB met uw Duitse inlogmiddel, de ID met online functie (Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion).

Wat kunt u met Mijn SVB regelen?

Via mijn SVB kunt u bijvoorbeeld wijzigingen doorgeven over kinderbijslag AKW, ouderdomspensioen AOW, nabestaandenuitkering Anw en vrijwillige verzekering AOW Anw. Wilt u weten hoeveel AOW-pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd? Vraag het SVB pensioenoverzicht AOW aan.

Inloggen met uw Duitse ID

Uw Duitse ID is een 'Europees-erkend inlogmiddel' (eIDAS). Zo ook de inlogmiddelen van België, Estland, Kroatië en Spanje. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de eerste Nederlandse overheidsorganisatie wiens onlinediensten toegankelijk zijn voor burgers met een Europees-erkend inlogmiddel. Let op. Inloggen is alleen mogelijk als u een burgerservicenummer (BSN) heeft.

Hoe komt u aan een BSN?

Wie voor werk of studie in Nederland verblijft, maar in zijn of haar land van herkomst blijft wonen geldt een aparte procedure. Meld u bij één van de Nederlandse gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen. De gemeente registreert u als 'niet-ingezetene' in de Basisregistratie Personen (BRP). Na de inschrijving krijgt u afschrift met uw BSN.