Belgische belastingdienst stuurt per vergissing aangifte­formulieren aan inwoners van Nederland met pensioen uit België

Woont u in Nederland en ontving u in 2022 een rust- of overlevingspensioen uit België? Mogelijk ontvangt u dit jaar voor het eerst een brief met belasting­aangifte­formulier uit België van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Aangifte niet nodig

De FOD Financiën, de Belgische belastingdienst, vraagt u om in België de 'belastingaangifte voor niet-inwoners' in te dienen.

Maar u hoeft geen belasting in België te betalen; u betaalt belasting in Nederland. De FOD Financiën heeft de brief en het belastingaangifteformulier dus per vergissing aan u verstuurd.

U hoeft geen contact met FOD Financiën op te nemen en u hoeft het belastingaangifteformulier niet terug te sturen.