Spreekuren BBZ

Heeft u vragen? Maak dan een afspraak voor één van onze spreekuren. Wij hebben spreekuren op locatie. 

U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Stelt u uw vragen bijvoorbeeld via ons online contactformulier? Dan krijgt u van ons antwoord via e-mail of telefoon.

Meer informatie over onze spreekuren

Kies een onderwerp waar u meer over wilt weten.

U kunt over de volgende onderwerpen vragen stellen. Neem alle documenten mee die hierbij belangrijk kunnen zijn.

De onderwerpen zijn: 

 • met welke wetten u te maken krijgt (dit heet 'toepasselijke wetgeving')
 • ziektekostenverzekeringen 
 • kinderbijslag 
 • ouderdomspensioen
 • nabestaandenpensioen 
 • uitkeringen bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid 
 • Belastingen Nederland (bij een beperkt aantal spreekuren)

Tijdens de spreekuren in Maastricht, Eindhoven, Terneuzen (in de even maanden), Maaseik en Antwerpen, kunt u ook terecht voor vragen over de Nederlandse belastingen. Maak hiervoor een afspraak via Bureau voor Belgische Zaken.

Stel uw vragen aan de medewerkers van het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) van de Belastingdienst Heerlen. 

Uit Nederland belt u 0800 024 1212
Uit België belt u 0800 90220

U kunt terecht bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, kantoor Brussel, afdeling BELINTAX.

Uit Nederland belt u: +32 257 634 70
Uit België belt u: 02 576 34 70

Via e-mail: belintax@minfin.fed.be. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden voor als de FOD extra informatie nodig heeft.

In 2023 organiseren wij spreekuren op de volgende locaties:

In België

 • Antwerpen: Federale Pensioendienst, St. Katelijnevest 54 (samen met de Nederlandse belastingdienst)
 • Hasselt: Federale Pensioendienst, Ridder Portmanstraat 16
 • Lanaken: Gemeente Lanaken, Dienst Welzijn, Gasthuisstraat 36 
 • Lommel: Het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1
 • Maaseik: OCMW, Mgr. Koningsstraat 8 (samen met de Nederlandse belastingdienst)
 • Turnhout: Federale Pensioendienst, Renier Sniedersstraat 2

In Nederland

 • Breda: Stadskantoor gemeente Breda, Claudius Prinsenlaan 10
 • Eindhoven: Holland Expat Centre South (Succeed Offices), Stadhuisplein 10.
 • Maastricht: Stadskantoor gemeente Maastricht, Maastricht International Centre, Mosae Forum 10 (samen met de Nederlandse belastingdienst)
 • Terneuzen: Publieksbalie Gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 (in de even maanden samen met de Nederlandse belastingdienst)

Bekijk de data, plaatsen en tijdstippen van onze spreekuren. Heeft u een spreekuur gevonden dat u wilt bezoeken? Bel ons om een afspraak te maken. 

Vanuit Nederland belt u: 076 548 58 40
Vanuit België belt u: +31 76 548 58 40

Tabel spreekuren BBZ 2023
Datum Locatie Tijd
12 juni 2023 Maastricht 9.30 tot 15.30 uur
13 juni 2023 Hasselt 10.00 tot 15.30 uur
19 juni 2023 Eindhoven 9.15 tot 15.45 uur
20 juni 2023 Lommel 10.00 tot 15.30 uur
26 juni 2023 Lanaken 10.00 tot 16.45 uur
28 juni 2023 Maaseik 10.00 tot 15.30 uur

Vanuit Nederland belt u: 076 548 58 40
Vanuit België belt u: +31 76 548 58 40

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, krijgt u van ons via e-mail een uitnodiging voor een videogesprek. Het gesprek duurt maximaal 35 minuten. We gebruiken Microsoft Teams. Voor een videogesprek hoeft u geen Microsoft Account te hebben. U heeft alleen een apparaat met een camera en een verbinding met internet nodig.

Belt u ons om een afspraak te maken? Dan vragen wij u toestemming om uw gegevens tijdelijk vast te leggen. Natuurlijk in een beveiligd document.

Uw toestemming bevestigen of intrekken

Wij sturen u daarna nog een e-mail om onze afspraak te bevestigen. Wij vragen u dan ook of u uw toestemming wilt bevestigen of intrekken. U kunt 2 dingen doen:

 1. U bevestigt de toestemming. Wij verwijderen wij uw persoonsgegevens pas na afloop van het kwartaal van uw afspraak
 2. U trekt u de toestemming in. Wij verwijderen uw persoonsgegevens zo snel mogelijk

Om welke gegevens gaat het

 • Uw e-mailadres om u een bevestiging van de afspraak te sturen
 • Uw telefoonnummer om een andere afspraak te maken als het spreekuur niet doorgaat of om extra vragen te stellen
 • Uw geboortedatum, uw burgerservicenummer (BSN) of rijksregisternummer om u persoonlijke informatie te kunnen geven 

Wij gaan veilig met uw gegevens om

Gaat het om een spreekuur samen met de Federale pensioendienst (FPD) of Belastingdiensten? Dan hebben deze organisaties uw gegevens ook nodig. Wij sturen deze dan natuurlijk via een beveiligde e-mail.