Hoe is het met werktijdverkorting geregeld

Werkgevers kunnen een verkorting van de werktijd aanvragen voor hun personeel dat voor een deel of helemaal niet meer kan werken. Volgens de wetgeving in de Europese Unie ( EU) bent u dan een 'gedeeltelijk werkloze grensarbeider'. U kunt een uitkering krijgen uit het land waarin u werkt (of heeft gewerkt) en waar u sociaal verzekerd bent. Tijdens deze uitkering blijft u sociaal verzekerd in het land waar u werkte.

Werkgevers maken gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid door overmacht. Er hoeft niet aan de wachttijd (voldoende gewerkte dagen) te worden voldaan. Maar de werknemer moet bijvoorbeeld wel arbeidsgeschikt zijn. 

Bent u tijdelijk werkloos? Vraag de uitkering aan bij:

  • de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
  • uitbetalingsinstelling verbonden met het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
  • uitbetalingsinstelling verbonden met de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)
  • uitbetalingsinstelling verbonden met het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)

Vraag de uitkering aan met het formulier C3.2-Werknemer-Corona van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA).

Eenmalig bedrag voor kosten water en energie

Bent u tijdelijk werkloos door de coronacrisis? Dan kunt u van de Vlaamse overheid een eenmalig bedrag krijgen van € 202,68. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten van water en energie. De tegemoetkoming is vooral bedoeld voor tijdelijk werklozen die in Vlaanderen wonen. Maar woont u in Nederland woont en werkt u in Vlaanderen? Dan kunt u de tegemoetkoming ook krijgen als u tijdelijk werkloos bent. 

De meeste tijdelijk werklozen krijgen de vergoeding automatisch op hun rekening. Grensarbeiders die tijdelijk werkloos zijn, kunnen vanaf 15 april 2021 een online aanvraag indienen bij de Vlaamse Overheid. 

Let op. Woont u in Vlaanderen en werkt u in Nederland? En bent u tijdelijk werkloos door de coronamaatregelen? Dan houdt u uw loon. Uw werkgever krijgt een tegemoetkoming in de loonkosten van UWV. U krijgt dan geen uitkering. Daarom kunt u geen vergoeding krijgen.

Werkgevers kunnen bij de Agentur für Arbeit verkorting van werktijd (Kurzarbeitergeld) aanvragen. De werkgever moet daarvoor eerst een melding doen bij de Agentur für Arbeit.

Werknemers krijgen dan ongeveer 60% van het nettosalaris. Heeft de werknemer een minderjarig kind in het huishouden? Dan krijgt de werknemer 67% van het nettosalaris.

Heeft de werkgever de werktijd met minimaal 50% verkort? Dan krijgt de werknemer vanaf de vierde maand werktijdsverkorting meer Kurzarbeitergeld. Kurzarbeitgeld wordt maximaal 21 maanden betaald.

Gezinssituatie Percentage Kurzarbeitergeld in maand 1 t/m 3 Percentage Kurzarbeitergeld in maand 4 t/m 6 Percentage Kurzarbeitergeld vanaf maand 7
Werknemer zonder kind in het huishouden 60%  70%  80%
Werknemer met kind in het huishouden 67%  77%  87%

De Nederlandse overheid heeft 2 tijdelijke regelingen gemaakt:

  • Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  • Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

NOW

Het NOW gaat in op 1 maart 2020 en regelt dat werknemers in dienst blijven en hun loon houden. Werkgevers krijgen een vergoeding van  UWV. Het gaat om een vergoeding voor de loonkosten voor maart, april en mei 2020.

Uitzendbureaus en payrollondernemingen kunnen ook gebruik maken van NOW. Ook een werkgever die buiten Nederland gevestigde is, kan NOW aanvragen voor een werknemer. Voorwaarde is dan wel dat de werknemer in Nederland sociaal verzekerd is. 

Vanaf 1 juni 2020 wordt de NOW verlengd met een periode van 4 maanden. Werkgevers kunnen dus ook over juni, juli, augustus en september 2020 een tegemoetkoming voor de loonkosten krijgen. 

In de verlengde regeling, de NOW 2, is een aantal voorwaarden aangepast. Zo krijgen werkgevers 5% minder tegemoetkoming als zij minimaal 20 werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan zonder overleg met vakbonden.

De NOW 3 bestaat uit 3 periodes van 3 maanden: 

  • 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020
  • 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021
  • 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021

Per periode gelden andere voorwaarden.

TOFA

De TOFA is 1 maart 2020 ingegaan en regelt dat werknemers met een flexibel contract een uitkering kunnen krijgen.

Ook een flexwerker die buiten Nederland woont kan TOFA aanvragen. Voorwaarde is dan wel dat de werknemer in Nederland sociaal verzekerd is. 

Flexwerkers kunnen voor de maanden maart, april en mei 2020 een tegemoetkoming van € 550 bruto per maand krijgen. De werknemer vraagt de TOFA aan bij het UWV. Vanaf 27 juli 2020 kan de TOFA niet meer aangevraagd worden.