Wat als er wordt thuisgewerkt

Veel werkenden zijn verplicht om thuis te werken. Daardoor zijn de werktijden en de plaats van werken er voor veel mensen tijdelijk anders. Dat kan in een ander land zijn dan waar normaal gesproken wordt gewerkt. 

Geldt dit voor u? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw sociale verzekering als u normaal over de grens woont of werkt in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte ( EER) en Zwitserland. U hoeft hiervoor verder niets te regelen.

Mochten de maatregelen rondom het coronavirus langer duren? En zorgt dit op een later moment toch voor een verandering in uw sociale verzekering? Dan leest u dit op onze website.