Wat als ik niet ziek ben en in quarantaine moet

U kunt in quarantaine geplaatst worden ook als u niet ziek bent. Bijvoorbeeld omdat u in nauw contact bent geweest met een persoon die besmet is. Of als u tot een  risicogroep behoort. 

Bent u in quarantaine geplaatst? Of heeft u in overleg met uw werkgever afgesproken dat u in quarantaine gaat? Lees dan wat uw rechten zijn en of u loon of een uitkering kunt krijgen.

Als u werknemer bent en thuis kunt werken, betaalt uw werkgever uw loon door. Kunt u niet thuis werken? Dan ziet uw werkgever u als tijdelijk werkloos. U kunt een werkloosheidsuitkering aanvragen bij één van de uitbetalingsinstellingen: de kas van uw vakbond (ACV, ABVV, ACLVB) of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW).

Bent u zelfstandige en moet u uw werkzaamheden voor minimaal 7 dagen stoppen? Dan kunt u bij uw sociaal verzekeringsfonds het tijdelijk overbruggingsrecht aanvragen.

Als bewijs dat u thuis moet blijven, vraagt uw werkgever of het fonds om het ‘quarantainegetuigschrift’. Dat is een schriftelijke modelverklaring. U kunt een blanco modelverklaring downloaden via de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Lever deze verklaring in bij uw huisarts of stuur het op naar uw huisarts. 

  • U heeft een huisarts in België. Uw huisarts kent dit formulier. U krijgt een ingevuld formulier terug en stuur dit op aan uw werkgever of sociaal verzekeringsfonds
  • U heeft een huisarts in Nederland. Uw huisarts kent dit formulier niet en is ook niet verplicht om dit in te vullen. Weigert uw huisarts om de verklaring in te vullen? Neem dan contact op met uw werkgever of fonds en geef aan dat u, buiten uw schuld (overmacht), geen quarantainegetuigschrift kunt inleveren. Mogelijk kan de werkgever of het fonds voor u een andere procedure volgen

Kunt u niet meer werken door gezondheidsklachten? Meldt u zich dan ziek.

Als u werknemer bent, betaalt uw werkgever uw loon door. Uw werkgever kan eventueel een compensatie krijgen door NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aan te vragen bij UWV. Soms kan uw werkgever voor u een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV. UWV accepteert alleen een aanvraag voor ziekengeld als u uw werk niet thuis of op afstand kan doen.

Kunt u niet meer werken door gezondheidsklachten? Meldt u zich dan ziek.

Werkt u als zelfstandige? U kunt misschien een lening bedrijfskapitaal (Tozo) krijgen van de gemeente Maastricht.

Bent u zelfstandige en kunt u niet meer werken door gezondheidsklachten? Als zelfstandige bent u in Nederland niet verplicht verzekerd voor het verlies van inkomen door langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Heeft u een particuliere verzekering afgesloten? Lees dan uw polis na om te zien of u een uitkering kunt krijgen. Of neem contact op met uw verzekeraar.

Wordt u door het Gesundheitsamt of de GGD in quarantaine geplaatst? Dan betaalt uw werkgever uw salaris in de eerste 6 weken gewoon door. Uw werkgever kan een vergoeding voor uw salariskosten krijgen. Vanaf week 7 krijgt u een Duitse ziektewetuitkering (Krankengeld) als u verplicht of vrijwillig tegen ziektekosten verzekerd bent.

Bent u zelfstandige en wordt u door het Gesundheitsamt of de GGD in quarantaine geplaatst? Dan kunt u een uitkering krijgen volgens het 'Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten'.

In de eerste 6 weken is uw uitkering gebaseerd op de inkomsten die u de afgelopen jaren heeft gehad. Vanaf week 7 krijgt u een uitkering die even hoog is als de Duitse ziektewetuitkering (Krankengeld).

De aanvraag voor een vergoeding dient u in bij de bevoegde instantie. Welke dat is, kunt u op de site van het Robert-Koch-Institut (Duitse RIVM) uitzoeken door de postcode van het hoofdkantoor van uw onderneming in te voeren.

Kunt u niet meer werken door gezondheidsklachten? Meldt u zich dan ziek.