Krijg ik nog een pensioen- of nabestaandenuitkering

U krijgt pensioen uit België, Duitsland en/of Nederland. Lees per situatie hoe het voor u is geregeld en of de coronamaatregelen hier invloed op hebben.

Formulier levensbewijs

Heeft u het formulier 'Levensbewijs, Persoonlijke verbintenis' ontvangen? Door de coronamaatregelen kunt u niet meer naar de gemeente of naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaan om dit formulier in te laten vullen. 

Neem contact op met Federale Pensioendienst (FPD) via het online contactformulier of via levensbewijzen@sfpf.fgov.be. U kunt ook bellen via 0032 781 517 65 (tarief hangt af van uw telefoonaanbieder). FPD zorgt ervoor dat u uw pensioen kunt blijven ontvangen. Na afloop van de coronamaatregelen, kunt u alles in orde brengen.

Pensioen en werken

Werkte u vroeger als verpleger, dokter, gezondheidsdeskundige, of in een ander zorgberoep? En gaat u weer aan de slag om uw vroegere collega’s te ondersteunen? Dan heeft uw inkomen geen invloed op het bedrag van uw pensioen. Geef wel aan de FPD door dat u gaat werken.

U kunt uw tijdelijke beroep op verschillende manieren weer oppakken. Misschien treedt u rechtstreeks of via een uitzendbureau in dienst bij uw oude werkgever. Of werkt u als zelfstandige. Het speelt ook een belangrijke rol of u uw werk uitvoert in België of in Nederland. Hoe dan ook, uw sociale verzekering verandert. Vraag aan Bureau voor Belgische Zaken wat de gevolgen zijn voor uw sociale zekerheid.

De FPD heeft een overzicht met een aantal vragen en antwoorden op hun website gezet. Staat uw vraag daar niet bij? Neem dan contact op met FPD.

Gaat u werken in een beroep dat tijdens de coronamaatregelen als 'cruciaal' wordt aangemerkt om personele krapte op te vangen?

  • Uw inkomen heeft geen gevolg als u een regulier ouderdomspensioen uit Duitsland ontvangt (Regelaltersrente)
  • Krijgt u een vervroegd pensioen (Altersrente für (besonders) langjährig Versicherte)? Dan is de grens voor wat u in 2020 mag bijverdienen verhoogd van € 6.300 naar € 44.590. Verdient u meer dan € 44.590? Dan zal uw Duitse Rente gekort worden
  • Krijgt u een nabestaandenuitkering (Hinterbliebenenrente) of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Erwerbsminderungsrente) uit Duitsland? Dan wordt inkomen boven € 6.300 in 2020 op uw Duitse Rente of van uw uitkering afgehaald 

U kunt uw tijdelijke beroep op verschillende manieren weer oppakken. Misschien treedt u rechtstreeks of via een uitzendbureau in dienst bij uw oude werkgever. Of werkt u als zelfstandige. Het speelt ook een belangrijke rol of u uw werk uitvoert in Duitsland of in Nederland. Hoe dan ook, uw sociale verzekering verandert. Vraag aan Bureau voor Duitse Zaken wat de gevolgen zijn voor uw sociale zekerheid.

Heeft u andere vragen over uw pensioen? De Deutsche Rentenversicherung (DRV) heeft informatie over de coronamaatregelen en hoe zij te bereiken zijn op haar website gezet.

Levensbewijs

Door de coronamaatregelen heeft de Sociale verzekeringsbank (SVB) besloten geen formulieren 'Levensbewijs' te sturen. U kunt namelijk niet meer naar de gemeente om dit formulier in te laten vullen. Heeft u toch een formulier ontvangen? Dan kunt u na afloop van de coronamaatregelen alles in orde brengen. De SVB betaalt uw pensioen gewoon door en gaat ervan uit dat u het formulier voor 1 oktober 2020 ingevuld en ondertekend opstuurt.

Pensioen en werken

Werkte u vroeger als verpleger, dokter, gezondheidsdeskundige, of in een ander zorgberoep? Gaat u weer aan de slag om uw vroegere collega’s te ondersteunen? Dan heeft dat geen gevolgen voor het bedrag van uw AOW. Krijgt u een Anw-uitkering van de SVB? Dan heeft uw inkomen wel gevolgen.

U kunt uw tijdelijke beroep op verschillende manieren weer oppakken. Misschien treedt u rechtstreeks of via een uitzendbureau in dienst bij uw oude werkgever. Of werkt u als zelfstandige. Het speelt ook een belangrijke rol of u uw werk uitvoert in België of in Nederland. Hoe dan ook, uw sociale verzekering verandert. Vraag aan Bureau voor Belgische Zaken wat de gevolgen zijn voor uw sociale zekerheid.

Heeft u andere vragen over uw AOW of Anw-uitkering? Neem dan contact met ons op.

Levensbewijs

Door de coronamaatregelen heeft de Sociale verzekeringsbank (SVB) besloten geen formulieren 'Levensbewijs' te sturen. U kunt namelijk niet meer naar de gemeente om dit formulier in te laten vullen. Heeft u toch een formulier ontvangen? Dan kunt u na afloop van de coronamaatregelen alles in orde brengen. De SVB betaalt uw pensioen gewoon door en gaat ervan uit dat u het formulier voor 1 oktober 2020 ingevuld en ondertekend opstuurt.

Pensioen en werken

Werkte u vroeger als verpleger, dokter, gezondheidsdeskundige, of in een ander zorgberoep? Als u weer aan de slag gaat om uw vroegere collega’s te ondersteunen, heeft dat geen gevolgen voor het bedrag van uw AOW. Krijgt u een Anw-uitkering van de SVB? Dan heeft uw inkomen wel gevolgen.

U kunt uw tijdelijke beroep op verschillende manieren weer oppakken. Misschien treedt u rechtstreeks of via een uitzendbureau in dienst bij uw oude werkgever. Of werkt u als zelfstandige. Het speelt ook een belangrijke rol of u uw werk uitvoert in Duitsland of in Nederland. Hoe dan ook, uw sociale verzekering verandert. Vraag aan Bureau voor Duitse Zaken wat de gevolgen zijn voor uw sociale zekerheid.

Heeft u andere vragen over uw AOW of Anw-uitkering? Neem dan contact met ons op.