Wat als ik ontslagen word of geen verlenging van mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst krijg

Werkgevers kunnen soms niet anders dan werknemers ontslaan. Of werkgevers verlengen tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet. Volgens de Europese wetgeving bent u dan een 'volledig werkloze grensarbeider'. U kunt een uitkering krijgen uit het land waar u woont. Tijdens deze uitkering raakt u sociaal verzekerd in het land waar uw woont.

Meer weten? Bekijk de uitleg over volledige werkloosheid op onze website Grensinfopunt. Kies uw situatie:

Loopt uw recht op Arbeitslosengeld I (werkloosheidsuitkering)  tussen 1 mei en 31 december 2020 af? Dan ontvangt u automatisch 3 maanden langer een werkloosheidsuitkering.

Bent u een flexwerker? Bekijk of u een Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) kunt krijgen.

Bent u een flexwerker? Bekijk of u een Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) kunt krijgen.