Wat als mijn kinderen niet naar de opvang gaan

Gaan uw kinderen niet naar de opvang door het coronavirus? Lees hier wat uw rechten zijn en of u een tegemoetkoming kunt krijgen.

Voor kinderen die niet naar de opvang gaan door het coronavirus heeft Vlaanderen het volgende geregeld:

Kosten kinderopvang

Tot 30 juni 2020 betaalden ouders niet voor de dagen dat hun kind niet naar de opvang ging. Vanaf 1 juli 2020 kan de kinderopvang kiezen om:

  • terug te keren naar de 'gewone' regeling zoals voor de coronacrisis of 
  • de compensatieregeling nog tot uiterlijk 31 augustus 2020 voort te zetten

Ontvangen betalingen voor afwezigheidsdagen in de periode van de coronamaatregelen, worden door de opvang terugbetaald. 

Eenmalige Covid-19-toeslag

Gezinnen die het financieel zwaar hebben en een verlies van inkomen hadden van minimaal 10% door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning krijgen van € 120 via het Groeipakket. U kunt de COVID-19-toeslag aanvragen bij FONS (Vlaamse overheidsdienst die het Groeipakket uitbetaalt) van 15 juni tot en met 31 oktober 2020.

Kunt u niet werken omdat de school of opvang van uw kinderen gesloten is en u voor uw kind thuis moet zorgen? Dan kunt u tijdens de coronacrisis ondersteuning krijgen. De Duitse Bundesrat heeft besloten om de doorbetaling te verlengen.

U kunt misschien looncompensatie krijgen van uw werkgever voor maximaal 10 weken. U krijgt 67% van het bruto loon, maar maximaal € 2016 per maand. Deze regeling is voor ouders van kinderen tot 12 jaar. Er is geen leeftijdgrens voor kinderen met een beperking of die op hulp aangewezen zijn. Vanaf 30 maart 2020 kunt u de compensatie krijgen.

Vanwege het coronavirus is de kinderopvang in Nederland (voor een deel) gesloten geweest. De overheid heeft gevraagd of ouders de rekening van de kinderopvang toch betalen. Ook als ze geen gebruik konden maken van de kinderopvang. 

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een vergoeding krijgen. Dit heet de ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’ (TTKO).

Krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen. Dit heet de 'tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO)'.