Kan ik inkomensondersteuning uit Nederland krijgen

Veel zelfstandig ondernemers kunnen in financiële problemen komen, omdat ze door de corona-maatregelen inkomsten mislopen. De Nederlandse overheid helpt zelfstandigen met een financiële ondersteuning. Inkomensondersteuning is één van de maatregelen. We leggen u uit hoe dat is geregeld in Nederland.

Algemene bijstand

Woont u in Nederland en heeft u geen inkomen waardoor niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien? Dan kunt u algemene bijstand krijgen. Dit is geregeld in de Participatiewet. De hoogte van het bedrag hangt af van uw gezinssituatie. 

Bent u bijvoorbeeld alleenstaand, dan krijgt u bedrag van maximaal € 999,70 per maand. Of u bijstand krijgt en hoeveel, hangt van uw bestaansmiddelen. Het gaat om het inkomen van u en uw eventuele partner. Vermogen zoals spaargeld, telt ook mee. Vraag bijstand aan bij de gemeente waar u woont of via Werk.nl.

Let op: krijgt u een overbruggingsuitkering uit België en/of Duitsland? Dan moet uw gemeente de uitkering van de bijstand afhalen.

Tijdelijke overbrugging voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandigen kunnen vanaf 1 maart 2020 extra ondersteuning aanvragen. Dit is geregeld in de 'Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers' (Tozo). Het gaat om een uitkering van maximaal 3 maanden. De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Dit is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Inkomen van de partner en vermogen (zoals spaargeld) tellen niet mee. 

Let op: de Tozo is voor zelfstandigen die in Nederland werken én wonen. Maar via een aparte regeling is Tozo ook deels van toepassing op ondernemers die over de grens wonen of werken.

  • Woont u in Nederland, maar is uw bedrijf buiten Nederland? Dan kunt u geen Tozo-lening voor het bedrijfskapitaal krijgen. U kunt wel een Tozo-uitkering krijgen voor uw levensonderhoud.
  • Woont u buiten Nederland, maar is uw bedrijf in Nederland? Dan kunt u geen Tozo-uitkering krijgen voor uw levensonderhoud. U kunt wel een Tozo-lening krijgen voor uw bedrijfskapitaal. Deze vraagt u aan bij de gemeente Maastricht.
Vanaf 1 juni 2020 wordt de Tozo, met aangepaste voorwaarden, met 4 maanden verlengd. De verlengde regeling heet Tozo 2. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering.
Vanaf 1 oktober 2020 wordt de Tozo (3) verlengd tot en met 30 juni 2021. Vanaf 1 januari 2021 helpen gemeenten zelfstandig ondernemers bij omscholing en heroriëntatie.