Kan ik inkomensondersteuning uit Duitsland krijgen

Veel zelfstandig ondernemers kunnen in financiële problemen komen, omdat ze door de corona-maatregelen inkomsten mislopen. De Duitse overheid helpt zelfstandigen met een financiële ondersteuning. Inkomensondersteuning is één van de maatregelen. We leggen u uit hoe dat is geregeld in Duitsland.

Arbeitslosengeld II

Heeft u door corona-maatregelen inkomens- en omzetverlies? Dan kunt u Arbeitslosengeld II krijgen, als u:

  • ouder dan 15 jaar bent, maar nog niet de leeftijd voor een Duits ouderdomspensioen heeft bereikt (begin Regelaltersrente hangt af van uw geboortejaar en ligt tussen 65 en 67 jaar), én
  • arbeidsgeschikt bent (u kunt minimaal 3 uur per dag werken)

Vraagt u tussen 1 maart en 30 juni 2020 Arbeitslosengeld II aan? Dan wordt de eerste 6 maanden uw vermogen niet meegerekend als uw vermogen niet te hoog is. U krijgt in de eerste 6 maanden een uitkering op basis van de daadwerkelijke kosten van huur en verwarming (in plaats van redelijke kosten).