Kan ik inkomensondersteuning uit België krijgen

Veel zelfstandig ondernemers kunnen in financiële problemen komen, omdat ze door de corona-maatregelen inkomsten mislopen. De Belgische overheid helpt zelfstandigen met een financiële ondersteuning. Inkomensondersteuning is één van de maatregelen. We leggen u uit hoe dat is geregeld in België.

Leefloon

Woont u in België en heeft u geen inkomen waardoor u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien? Dan kunt u 'leefloon' krijgen. Dit is een sociale bijstandsuitkering. De hoogte van het bedrag hangt af van uw gezinssituatie. Bent u bijvoorbeeld alleenstaand, dan krijgt u bedrag van maximaal € 940 per maand. 

Of u leefloon krijgt en hoeveel, hangt van uw bestaansmiddelen. Het gaat om het inkomen van u en uw eventuele partner. Vermogen zoals spaargeld, telt ook mee. U vraagt leefloon aan bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van uw woonplaats.

Let op: informeert het OCMW u vooraf, dus zonder aanvraag, dat u geen leefloon kunt krijgen omdat u in Nederland werkt? Neem dan contact met ons op. Laat ons weten met wie van het OCMW u contact heeft gehad. Dan kunnen wij voor u bemiddelen.

Overbruggingsuitkering

Zelfstandigen die gedwongen zijn om hun activiteiten te stoppen, kunnen een overbruggingsuitkering krijgen. De voorwaarde is dat u in België sociale bijdragen in hoofdberoep betaalt aan uw sociaalverzekeringsfonds. 

De hoogte van het bedrag hangt af van uw gezinssituatie. Bent u bijvoorbeeld alleenstaand, dan krijgt u bedrag van € 1.291 per maand. U vraagt de uitkering aan bij uw sociaalverzekeringsfonds.