Welk inkomen kan ik krijgen als ik ziek ben

Meestal houdt u in de periode dat u ziek bent (deels) uw loon. Zo niet, dan vraagt u een uitkering aan. Lees per situatie hoe het geregeld is.