Welk inkomen kan ik krijgen als ik ziek ben

Meestal houdt u in de periode dat u ziek bent (deels) uw loon. Zo niet, dan vraagt u een uitkering aan. Lees per situatie hoe het geregeld is.

Uw werkgever betaalt uw loon door als u ziek wordt. 

Bent u arbeider? Dan krijgt u nog 14 dagen uw loon. Als u bediende bent is dit 30 dagen. Na deze periode krijgt u een 'primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering' van uw mutualiteit. Dat is een uitkering van 60% van uw loon.

Werkt u in België in de gezondheidszorg? En loopt u in uw beroep een duidelijk verhoogd risico om besmet te worden (u bent bijvoorbeeld ambulancier of u bent verpleger op de intensive care)? Dan kunt u een 'schadeloosstelling wegens beroepsziekte' krijgen. U bent 'volledig tijdelijk arbeidsongeschikt' en krijgt een uitkering van 90% van uw loon. Dien een aanvraag in bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris). U kunt uw vraag aan Fedris per e-mail stellen via covid19@fedris.be 

Uw werkgever betaalt uw loon door als u ziek wordt. Dit geldt voor de eerste 6 weken van uw ziekte. Daarna krijgt u het ziekengeld van de Krankenkasse. U krijgt dit van de Krankenkasse waar u bent ingeschreven via uw Krankenversicherung.

Uw werkgever betaalt uw volledige loon door als u ziek wordt. Bent u uitzendkracht of bent u een flexwerker (nulurencontract)? Dan kan uw ziekte een reden zijn om uw contract te stoppen. U kunt dan een Ziektewet-uitkering van UWV krijgen. Dat is een uitkering van 70% van uw loon.

Uw werkgever betaalt uw volledige loon door als u ziek wordt. Bent u uitzendkracht of bent u een flexwerker (nulurencontract)? Dan kan uw ziekte een reden zijn om uw contract te stoppen. U kunt dan een Ziektewet-uitkering van UWV krijgen. Dat is een uitkering van 70% van uw loon.