Wanneer heeft u een gezamenlijke huishouding

Woont u met iemand van 18 jaar of ouder? En draagt u allebei regelmatig bij aan het huishouden? Dan heeft u voor de AOW een gezamenlijke huishouding.

Wat is bijdragen aan het huishouden

Bijdragen aan het huishouden kan op 2 manieren: 

  1. Financieel. U betaalt mee aan de kosten van de huishouding zoals woonkosten, boodschappen en overige kosten. 
  2. Voor elkaar zorgen. U helpt elkaar met de schoonmaak, boodschappen doen, administratie doen, koken, elkaar verzorgen bij ziekte.

Het meebetalen of op een andere manier voor elkaar zorgen moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe. 

Els heeft AOW en woont in 1 huis met haar broer. Zij delen de kosten van het huishouden. Daarnaast maken ze allebei schoon en doen de wekelijkse boodschappen. 

Er is een gezamenlijke huishouding. Els krijgt het gehuwdenpensioen.

Berend woont samen met Saskia. Zij hebben allebei AOW. Zij zijn niet getrouwd. Samen delen zij de kosten van het huishouden. De dochter van Saskia, Louise (22 jaar), woont ook bij hen. Zij studeert, heeft een bijbaantje en doet weinig in het huishouden. 

Berend en Saskia hebben een gezamenlijke huishouding met elkaar. 

Zij hebben geen gezamenlijke huishouding met Louise. Berend en Saskia krijgen daarom het gehuwdenpensioen.

Nora heeft AOW. Bij haar wonen haar nicht Sanne (49 jaar) en de dochter van Sanne: Emma (29 jaar). Sanne en Emma werken allebei en betalen mee aan vaste lasten zoals de huur, boodschappen en energie. Ook helpen zij dagelijks met koken, boodschappen doen, schoonmaken en klusjes in het huis. 

Nora heeft met Sanne én met Emma een gezamenlijke huishouding. Nora krijgt daarom het ongehuwdenpensioen.

In sommige situaties is er altijd een gezamenlijke huishouding

Er is altijd sprake van een gezamenlijke huishouding als u met de ander: 

  • getrouwd bent geweest 
  • eerder heeft samengewoond 
  • een kind heeft (erkend of eigen kind) 
  • een samenlevingscontract dat door een notaris is opgesteld 
  • voor een andere wet of regeling al een gezamenlijke huishouding heeft