Uitleg opbouw AOW

In de volgende video krijgt u uitleg over uw AOW-bedrag. Hoeveel AOW u heeft opgebouwd, hangt af of u verzekerd bent voor de AOW. U bent verzekerd als u in Nederland gewoond of gewerkt heeft. 

Om de juiste informatie te zien, moet u soms een keuze maken. Met de knop Verder gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Hoeveel AOW u heeft opgebouwd, hangt af van waar u gewoond en gewerkt heeft. 

AOW-opbouw als u in Nederland heeft gewoond of gewerkt

video: AOW opbouw volledig

De opbouw van uw AOW begint 50 jaar voor uw AOW-leeftijd. 

U kunt ieder jaar 2% AOW opbouwen. 

Bent u alle jaren verzekerd geweest voor de AOW? 

Dan krijgt u de volledige AOW.

AOW-opbouw als u buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt

video: AOW opbouw niet volledig

De opbouw van uw AOW begint 50 jaar voor uw AOW-leeftijd. 

U kunt ieder jaar 2% AOW opbouwen. 

Voor 1 jaar dat u niet in Nederland woonde of werkte krijgt u 2% minder AOW.

Uw AOW-opbouw in Mijn SVB

video: AOW-opbouw in Mijn SVB

In Mijn SVB kunt u zien hoeveel AOW u heeft opgebouwd.

De hoogte van uw AOW

video: Woonsituatie

Voor de hoogte van uw AOW wordt gekeken naar uw woonsituatie.

Wat is uw woonsituatie?

U woont alleen

video: Ongehuwdenpensioen

U krijgt meestal een ongehuwdenpensioen.

Maar er zijn uitzonderingen.

U woont met uw partner

video: Gehuwdenpensioen

U krijgt meestal een gehuwdenpensioen. 

Maar er zijn uitzonderingen.

U woont met iemand anders

video: Ongehuwdenpensioen

U krijgt meestal een ongehuwdenpensioen.

Maar er zijn uitzonderingen.

Wat gaat er van uw AOW af

Wat er van uw AOW afgaat, is afhankelijk van waar u woont.

U woont buiten Nederland

video: Wat gaat er van de AOW af buiten Nederland

Er kan loonbelasting of een bijdrage voor zorgkosten van uw AOW worden afgehaald. 

Wij kunnen niet per land aangeven wat er precies van uw AOW afgaat.

Dit is namelijk per land en per situatie verschillend.

U woont in Nederland

video: Loonheffing en bijdrage Zvw

Er gaat loonheffing en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet van uw AOW af.

Wonen in een zorginstelling

video: Woont u in een zorginstelling

Woont u in een zorginstelling?

U woont in een zorginstelling

video: Wlz en Wmo

Dan moeten wij vaak ook een eigen bijdrage Wet langdurige zorg of eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning inhouden.

Vakantiegeld

video: Opbouw vakantiegeld

U bouwt een vast bedrag vakantiegeld per maand op.

Dit is geen 8% van uw opgebouwde AOW.

Het bedrag wordt afgeleid van het vakantiegeld dat hoort bij het minimumloon.

Kreeg u in mei AOW?

U kreeg in mei AOW

video: Volledige vakantiegeld-opbouw

U bouwt van mei tot en met april vakantiegeld op.

U kreeg in mei nog geen AOW

video: Niet volledige vakantiegeld-opbouw

U bouwt van mei tot en met april vakantiegeld op.

U heeft niet 12 maanden vakantiegeld opgebouwd.

Daarom zal uw vakantiegeld de eerste keer lager zijn.

Betaling vakantiegeld

video: Uitbetaling vakantiegeld

U krijgt uw vakantiegeld in mei.

Bekijk in Mijn SVB hoeveel AOW u krijgt

video: Afsluiting AOW-opbouw

Wilt u weten hoeveel AOW en vakantiegeld u krijgt?

Kijk dan in Mijn SVB.

Heeft u nog vragen over uw AOW?

Of wilt u weten welke uitzonderingen er zijn?

Kijk dan op: www.svb.nl/aow