Vakantiegeld valt lager uit

Op 20 mei 2021 ontvangt u samen met uw AOW het vakantiegeld. Vergeleken met vorig jaar valt het bruto- én het nettobedrag van het vakantiegeld lager uit. Dit heeft 2 oorzaken:

 • het  minimumloon met vakantiegeld valt voor een deel in de tweede  belastingschijf (de AOW-bedragen zijn gekoppeld aan het minimumloon), en
 • de inhoudingen op het vakantiegeld zijn hoger. Het gaat dan vooral om de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ( Zvw)

Wilt u meer weten? Lees dan hoe het vakantiegeld wordt berekend.

De bruto AOW-bedragen zijn gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon wordt ieder jaar aangepast. Om de precieze AOW-bedragen uit te rekenen wordt het brutominimumloon omgerekend naar een nettominimumloon. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met belastingen, premies en heffingskortingen (door heffingskortingen betaalt u minder belasting). Het netto AOW-bedrag is een percentage van dit nettominimumloon. De netto AOW wordt vervolgens omgerekend naar een bruto-AOW bedrag.

Tweede belastingschijf

De oorzaak van het dalende bruto vakantiegeld is dat sinds een aantal jaren het minimumloon inclusief vakantiegeld voor een deel in de tweede belastingschijf belast wordt. Daardoor is de belasting die berekend wordt relatief hoger over het vakantiegeld dan over het minimumloon zonder vakantiegeld. Elk half jaar komt het vakantiegeld voor een iets groter gedeelte in de tweede belastingschijf terecht. Daardoor daalt het netto vakantiegeld van het minimumloon elk jaar iets verder (het totale nettominimumloon blijft wel stijgen). Het belastingtarief in de tweede schijf is immers hoger dan in de eerste schijf. De daling van het netto vakantiegeld van het minimumloon werkt vervolgens door in de berekening van het bruto AOW-vakantiegeld. Die is dan ook lager. 

Inhoudingen

Op het bruto al lagere vakantiegeld wordt ook iets meer ingehouden. De inhoudingen op het vakantiegeld zijn:

 • Inhoudingen bijdrage Zvw
  Dit jaar houden we 5,75% bijdrage Zvw in op het vakantiegeld. Vorig jaar was dat 5,45%.

 • Loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen)
  De loonheffing is lastiger, er zijn 3 situaties. Afhankelijk van de situatie houden we 0,00%, 19,2% of 22,29% in aan loonheffing op het vakantiegeld. Hiervoor kijken we naar de ‘groene tabel bijzondere beloningen’ van de Belastingdienst.

  In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen onder andere:
 • wel of geen heffingskortingen op de AOW
 • het soort AOW dat iemand ontvangt (een AOW voor een ongehuwde levert een extra heffingskorting op)
 • het jaarloon. Daarmee bedoelen we het bedrag dat wij in 2020 hebben betaald