Principeakkoord: AOW-leeftijd stijgt minder snel

Het kabinet, werkgevers en vakbonden hebben afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt.

Dat ziet er zo uit:

Jaar AOW-leeftijd Betreft personen geboren:
2020   66 jaar + 4 maanden na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954
2021 66 jaar + 4 maanden na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955
2022 66 jaar + 7 maanden na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956
2023 66 jaar + 10 maanden na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957    
2024 67 jaar na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958

Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Hoe gaat het nu verder

Pas als de afspraken definitief zijn en ook zijn vastgelegd in de wet, gaan de nieuwe AOW-leeftijden in.