Informatie over Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie ( EU) verlaten op 31 januari 2020. Het VK en de EU hebben een terugtrekkingsakkoord gesloten. In dit akkoord is een overgangsperiode opgenomen. Deze periode duurt tot en met 31 december 2020.

2020

Woont u in het VK en heeft u nu AOW of krijgt u binnenkort AOW? Dan verandert er voor u in 2020 niets omdat de EU-regels nog gelden tijdens de overgangsperiode.

2021

Omdat het terugtrekkingsakkoord voor u geldt, verandert uw AOW door Brexit na 2020 ook niet. Door het akkoord lopen pensioenen, die zijn ingegaan vóór 1 januari 2021, onveranderd door vanaf januari 2021.