Informatie over de Brexit

Update

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 verlaten. Het VK en de EU hebben op 17 oktober 2019 een akkoord (deal) bereikt over de voorwaarden voor deze Brexit. Het Britse parlement en het Europees parlement moeten de Brexit-wetgeving nog goedkeuren.

Als beide parlementen instemmen, treedt het VK per 31 januari 2020 uit de EU. Vanaf dat moment treedt een overgangsfase in werking die duurt tot en met 31 december 2020. In deze periode verandert er vrijwel niets en blijven de EU-regels gelden. In de overgangsperiode maken de EU en het VK nieuwe afspraken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020.

Zolang het Brexit-akkoord niet is goedgekeurd door alle partijen, is er nog steeds een klein risico op een no-deal Brexit op 31 januari 2020.

Bij een no deal heeft Nederland speciale regels gemaakt. Hierdoor worden de nadelige gevolgen zo veel mogelijk beperkt voor de op de Brexit-datum lopende pensioenen, uitkeringen en A1-verklaringen.

Woont u in het VK en heeft u een AOW-pensioen of een Anw-uitkering? Of ontvangt u kinderbijslag voor een kind dat in het VK woont? Of werkt u in het VK en heeft u een A1-verklaring? Dan krijgt u in januari of februari 2020 een brief van ons.

Veel gestelde vragen over de Brexit

Wat betekent Brexit voor de AOW, de nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag en de detacheringsverklaring (A1-verklaring)? Lees de veel gestelde vragen. Bij elke vraag staat een deal-antwoord en een no deal-antwoord.