Brieven over afschaffen schuldig nalatig

Op 1 januari 2024 is de wetswijziging Afschaffen korting Schuldig Nalatig ingegaan. Zie ons bericht van 11 oktober 2023. In dit bericht staat dat wij brieven sturen aan klanten met AOW en aan mensen die nog geen AOW hebben.

Brieven hogere AOW

Rond 22 december 2023 hebben ruim 13.000 klanten met AOW een brief gekregen. In deze brief staat het nieuwe AOW-bedrag dat ze vanaf januari 2024 ontvangen. Er zijn ook ongeveer 1.700 mensen die naast de AOW een AIO-aanvulling (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) krijgen. Zij hebben 2 brieven ontvangen: 1 brief over de aanpassing van de AOW en 1 brief over de aanpassing of het stoppen van de AIO-aanvulling. Want de hoogte van de AIO-aanvulling hangt af van andere inkomsten, zoals de AOW.

Brieven nog geen AOW

De wetswijziging over het vervallen van schuldige nalatigheid is ook goed nieuws voor mensen die schuldig nalatig zijn, maar nog geen AOW ontvangen. Geldt dit voor u en woont u in Nederland? U ontvangt dan een brief hierover eind mei 2024 of iets later.