Brexit: kijk wat dit voor u betekent

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds 31 januari 2020 geen lid meer van de Europese Unie (EU). Bij het vertrek hebben de EU en het VK een terugtrekkingsakkoord gesloten.

Door dit akkoord golden de EU-regels nog tot en met 31 december 2020. In het akkoord staan ook afspraken die gelden na 31 december 2020. Deze afspraken beschermen sociale zekerheidsrechten van burgers die zich voor 1 januari 2021 in een grensoverschrijdende situatie tussen Nederland of een ander EU-land en het VK bevonden. Voor grensoverschrijdende situaties vanaf 1 januari 2021 die niet onder het akkoord vallen, hebben de EU en het VK een handels- en samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst kent een iets beperktere bescherming van sociale zekerheidsrechten.

Wat is een grensoverschrijdende situatie

Bij een grensoverschrijdende situatie zijn Nederland of een ander EU-land en het VK betrokken. Bijvoorbeeld: u bent Nederlander en gaat wonen, werken of studeren in het VK. Of u bent Brit en gaat wonen, werken of studeren in Nederland of een ander EU-land.

Uw situatie

Kijk hieronder wat uw situatie is en lees wat dit betekent voor AOW, Anw, kinderbijslag of internationale detachering

Wat betekent dit voor de AOW

U heeft al AOW

Uw AOW verandert niet. Uw AOW kan wel veranderen als uw persoonlijke situatie wijzigt.

U heeft nog geen AOW

De regels voor de berekening van de AOW veranderen niet.

Wat betekent dit voor de Anw-uitkering

U heeft al een Anw-uitkering

Uw Anw-uitkering verandert niet. Deze kan wel veranderen als uw persoonlijke situatie wijzigt.

Wat betekent dit voor de kinderbijslag

Had in u het vierde kwartaal van 2020 kinderbijslag voor een kind dat in het VK woont? Dan loopt uw kinderbijslag gewoon door. Wordt er na 31 december 2020 een volgend kind in het VK geboren? Of krijgt u na 31 december 2020 uw eerste kind in het VK? Dan krijgt u kinderbijslag voor dat kind als u voldoet aan de voorwaarden voor kinderbijslag. Voorwaarde is ook dat de grensoverschrijdende situatie op 31 december 2020 en daarna onafgebroken voortduurt.

Wat betekent dit voor internationale detachering naar het VK

Uw A1-verklaring loopt na 2020 gewoon door tot de einddatum van de verklaring. U blijft in Nederland verzekerd voor alle sociale verzekeringen. Ook na 31 december 2020 kan nog een A1-verklaring worden afgegeven. Voorwaarde is wel dat de grensoverschrijdende situatie vanaf 31 december 2020 onafgebroken voortduurt. 

Let op! Het vrij verkeer van diensten is sinds 1 januari 2021 vervallen voor het VK. Wat betekent dit? U heeft alleen het recht om gedetacheerd te blijven in het VK als u voldoet aan de voorwaarden van het VK, bijvoorbeeld op het gebied van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen. Dit recht ontleent u niet aan een A1-verklaring.

Wat betekent dit voor de AOW

U heeft al AOW

Uw AOW verandert niet. Uw AOW kan wel veranderen als uw persoonlijke situatie wijzigt.

U heeft nog geen AOW

De regels voor de berekening van de AOW veranderen niet.

Wat betekent dit voor de Anw-uitkering

U heeft al een Anw-uitkering

Uw Anw-uitkering verandert niet. Deze kan wel veranderen als uw persoonlijke situatie wijzigt.

Wat betekent dit voor de kinderbijslag

Had in u het vierde kwartaal van 2020 kinderbijslag voor een kind dat in het VK woont? Dan loopt uw kinderbijslag gewoon door. Wordt er na 31 december 2020 een volgend kind in het VK geboren? Of krijgt u na 31 december 2020 uw eerste kind in het VK? Dan krijgt u voor dat kind geen kinderbijslag.

Wat betekent dit voor de AOW

U heeft al AOW

Uw AOW verandert niet. Uw AOW kan wel veranderen als uw persoonlijke situatie wijzigt.

U heeft nog geen AOW

De regels voor de berekening van de AOW veranderen niet.

Wat betekent dit voor de Anw-uitkering

U heeft al een Anw-uitkering

Uw Anw-uitkering verandert niet. Deze kan wel veranderen als uw persoonlijke situatie wijzigt.

Wat betekent dit voor de kinderbijslag

Had in u het vierde kwartaal van 2020 kinderbijslag voor een kind dat in het VK woont? Dan loopt uw kinderbijslag gewoon door. Wordt er na 31 december 2020 een volgend kind in het VK geboren? Of krijgt u na 31 december 2020 uw eerste kind in het VK? Dan krijgt u voor dat kind geen kinderbijslag.

Wat betekent dit voor internationale detachering naar het VK

Ook op of na 1 januari 2021 kan nog een A1-verklaring worden afgegeven. U blijft in Nederland verzekerd voor de sociale verzekeringen. Woont u in het VK? Dan bent u niet verzekerd voor de kinderbijslag. Woont u in Nederland? Dan bent u meestal wel verzekerd voor de kinderbijslag.

Let op! Het vrij verkeer van diensten is sinds 1 januari 2021 vervallen voor het VK. Wat betekent dit? U heeft alleen het recht om gedetacheerd te blijven in het VK als u voldoet aan de voorwaarden van het VK, bijvoorbeeld op het gebied van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen. Dit recht ontleent u niet aan een A1-verklaring.

Wat betekent dit voor de AOW

U heeft al AOW

Uw AOW verandert niet. Uw AOW kan wel veranderen als uw persoonlijke situatie wijzigt.

U heeft nog geen AOW

De regels voor de berekening van de AOW veranderen niet.

Wat betekent dit voor de Anw-uitkering

U heeft al een Anw-uitkering

Uw Anw-uitkering verandert niet. Deze kan wel veranderen als uw persoonlijke situatie wijzigt.

Wat betekent dit voor de kinderbijslag

Verhuist u met uw kinderen of verhuizen alleen uw kinderen op of na 1 januari 2021 naar het VK? En heeft u op dat moment kinderbijslag? Dan vervalt uw kinderbijslag voor deze kinderen. U krijgt ook geen kinderbijslag voor kinderen die op of na 1 januari 2021 worden geboren in het VK. U kunt wel kinderbijslag krijgen voor kinderen die in het VK wonen als u werkt in het algemeen belang.

Wanneer werkt u in het algemeen belang?

  • U werkt voor de Nederlandse overheid, of voor een andere Nederlandse instantie die overheidstaken uitvoert.
  • U werkt voor een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die is erkend door de Nederlandse regering.
  • U werkt voor een internationale organisatie waarvan Nederland lid is, zoals de Verenigde Naties.
  • U werkt in opdracht van de Nederlandse rijksoverheid en het Rijk betaalt uw werk.

Wat betekent dit voor internationale detachering naar het VK

Ook op of na 1 januari 2021 kan nog een A1-verklaring worden afgegeven. U blijft in Nederland verzekerd voor de sociale verzekeringen. Woont u in het VK? Dan bent u niet verzekerd voor de kinderbijslag. Woont u in Nederland? Dan bent u meestal wel verzekerd voor de kinderbijslag.

Let op! Het vrij verkeer van diensten is sinds 1 januari 2021 vervallen voor het VK. Wat betekent dit? U heeft alleen het recht om gedetacheerd te blijven in het VK als u voldoet aan de voorwaarden van het VK, bijvoorbeeld op het gebied van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen. Dit recht ontleent u niet aan een A1-verklaring.