AOW eenmalig veranderen bij ongewild gescheiden wonen

Bent u gehuwd en woont u ongewild gescheiden van uw partner? Bijvoorbeeld doordat uw partner in een verpleeghuis woont? Dan heeft u de mogelijkheid om uw AOW voor gehuwden te veranderen naar een AOW voor ongehuwden. Dit is de hogere AOW.

De keuze voor de hogere AOW kon niet teruggedraaid worden. Dat kan nu wél, omdat wij onze beleidsregels hebben aangepast.

Waarom beleidsregels gewijzigd

Het veranderen van het gehuwdenpensioen naar het ongehuwdenpensioen blijkt niet voor iedereen financieel gunstig uit te vallen. Bijvoorbeeld doordat de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veel hoger wordt.

De SVB heeft vanwege de negatieve financiële consequenties die een keuze voor een ongehuwdenpensioen kan hebben, besloten om het beleid te versoepelen. Voortaan kan de keuze 1 keer teruggedraaid worden.

Heeft u uw AOW veranderd? Dan krijgt u een brief van ons.