AOW-toeslag

De AOW-toeslag is een extra bedrag op de AOW. Vóór 2015 kon iemand toeslag krijgen als de partner:

 • zelf nog geen AOW heeft én
 • geen of weinig inkomsten heeft

De AOW-toeslag is in 2015 afgeschaft. Had u voor 2015 al een toeslag? Dan houdt u de toeslag zolang u aan de voorwaarden voldoet.

In deze situaties raakt u de AOW-toeslag voor altijd kwijt:

 • Uw partner krijgt de AOW-leeftijd
 • U of uw partner komt te overlijden
 • U verhuist naar een land waarmee Nederland geen afspraken heeft over de controle op uitkeringen
 • Het inkomen van uw partner wordt te hoog

Uitzonderingen bij te hoog inkomen

Is uw AOW-toeslag gestopt, omdat het inkomen van uw partner te hoog is? Maar wordt het inkomen daarna weer lager? Dan kunt u soms toch weer een AOW-toeslag krijgen als:

 • het inkomen van uw partner is maximaal 3 maanden te hoog 
 • het inkomen van uw partner is langer dan 3 maanden te hoog. Dit heeft steeds een andere reden 
 • uw partner is door de coronacrisis langer dan 3 maanden tijdelijk (meer) gaan werken in een cruciaal beroep. Het werken is begonnen en gestopt in de periode dat de noodmaatregelen van het kabinet gelden. Op dit moment is dat van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 
 • Bekijk de lijst van cruciale beroepen

 • het inkomen van uw partner wisselt iedere maand. Dit duurt langer dan 3 maanden, maar korter dan 12 maanden
 • uw partner werkt als zelfstandige of freelancer en het inkomen is 12 maanden achterelkaar te hoog. Door middeling bij de Belastingdienst blijkt het gemiddelde inkomen over 3 kalenderjaren toch lager 

Denkt u dat een uitzondering voor u geldt? Neem dan contact met ons op.

Als uw partner inkomsten heeft, worden deze van de AOW-toeslag afgehaald.

Niet al het inkomen telt mee voor de AOW-toeslag. Inkomsten uit vermogen, vakantiegeld en een zelf afgesloten lijfrente tellen bijvoorbeeld niet mee.

Inkomsten uit arbeid van uw partner, zoals bruto loon, een eindejaarsuitkering en winst uit onderneming gaan voor een deel af van de AOW-toeslag. Dit werkt zo:

 • de eerste € 258,75 van het bruto inkomen tellen we niet mee
 • het inkomen daarboven trekken we voor twee derde van de toeslag af
 • U krijgt geen toeslag meer als uw partner meer verdient dan € 1.570,79 bruto per maand

Overige inkomsten van uw partner, zoals een pensioen of uitkering trekken we helemaal van de AOW-toeslag af. U krijgt geen AOW-toeslag meer als de overige inkomsten hoger zijn dan € 874,69 bruto per maand.

Wilt u weten of inkomen van uw AOW-toeslag af gaat? Neem dan contact met ons op.

Extra verlaging als beide partners inkomen hebben

Is het inkomen van u en uw partner samen hoger dan € 3.018,06 bruto per maand? Dan verlagen we de toeslag met maximaal 10%. Alléén voor deze extra verlaging kijken we ook naar uw inkomsten.

Gaat uw partner minder verdienen of stoppen met werken? Dan kunt u een hogere toeslag krijgen.

Geef een wijziging in het inkomen door

Verandert het inkomen van uw partner? Dan krijgt u meer of minder AOW-toeslag. Of misschien helemaal geen AOW-toeslag meer. Het hangt af van het soort inkomen of u een wijziging moet doorgeven.