Veelgestelde vragen vakantiegeld

Wij betalen het vakantiegeld in mei. Lees de veelgestelde vragen.

Wij maken uw vakantiegeld samen met uw AOW over. Hoe laat het geld op uw rekening staat hangt af van uw bank. Is het nog niet betaald? Kijk dan later op de dag nog een keer.

U kunt 12 maanden vakantiegeld opbouwen. Van mei tot en met april het jaar erop. U bouwt vakantiegeld op vanaf de datum dat uw AOW ingaat. Is uw AOW in juni of later ingegaan? Dan is de periode van opbouw korter dan 12 maanden. U krijgt daardoor de eerste keer minder vakantiegeld.

Uw netto vakantiegeld hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u een partner heeft en hoeveel inkomen u heeft. Er gaat loonheffing af en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt uw netto vakantiegeld bekijken bij het betaaloverzicht in Mijn SVB.

Misschien heeft u nog niet een heel jaar AOW en uw partner wel. Of andersom. Er is dan minder vakantiegeld opgebouwd. Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt? Dan is uw AOW lager. En bouwt u ook minder vakantiegeld op. 

Is alleen het netto bedrag anders? Dan is er een ander bedrag aan loonheffing afgegaan. 

Heeft u nog niet een heel jaar AOW? Dan heeft u minder dan 12 maanden vakantiegeld opgebouwd. Namelijk vanaf de maand waarin u voor de eerste keer AOW kreeg tot en met april. 

Is er beslag gelegd op uw uitkering? Dan wordt het vakantiegeld helemaal of voor een deel aan de beslaglegger betaald. Of misschien is een openstaande schuld verrekend. U heeft hier dan wel een brief over ontvangen.