U woont met 1 persoon

De hoogte van uw AOW hangt af van uw situatie. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? En woont u met uw partner? Dan krijgt u het gehuwdenpensioen

Bent u niet getrouwd maar woont u met iemand? Dan moeten we voor de AOW kijken of u een gezamenlijke huishouding heeft. 

Heeft u een gezamenlijke huishouding, dan krijgt u het gehuwdenpensioen. Heeft u geen gezamenlijke huishouding? Dan krijgt u een ongehuwdenpensioen

Wat is een gezamenlijke huishouding

U heeft voor de AOW een gezamenlijke huishouding als u met een persoon van 18 jaar of ouder woont én u allebei regelmatig bijdraagt aan het huishouden.

Bijdragen aan het huishouden kan op 2 manieren: 

 1. Financieel. U betaalt mee aan de kosten van de huishouding zoals woonkosten, boodschappen en overige kosten 
 2. Voor elkaar zorgen. U helpt elkaar met de schoonmaak, boodschappen doen, administratie doen, koken, elkaar verzorgen bij ziekte

Het meebetalen of op een andere manier voor elkaar zorgen moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe.

Voorbeeld

Els heeft AOW en woont in 1 huis met haar broer. Zij delen de kosten van het huishouden. Daarnaast maken ze allebei schoon en doen de wekelijkse boodschappen. Zij dragen allebei bij aan het huishouden. Daarom krijgt Els het gehuwdenpensioen.

Woont u met iemand op 1 adres? Dan is er altijd een gezamenlijke huishouding als u met de ander:

 • eerder getrouwd bent geweest 
 • eerder heeft samengewoond 
 • samen een kind heeft (erkend of eigen kind) 
 • een samenlevingscontract heeft dat door een notaris is opgesteld 
 • voor een andere wet of regeling al een gezamenlijke huishouding heeft 

Welk pensioen krijgt u

Kies uw situatie en kijk of u een gehuwdenpensioen of een ongehuwdenpensioen krijgt.

Bent u niet getrouwd en woont u met uw kind? Dan krijgt u een ongehuwdenpensioen. Het maakt niet uit hoe oud uw kind is.

Bent u niet getrouwd en woont u met uw vader of moeder? Dan krijgt u een ongehuwdenpensioen.

Bent u niet getrouwd en woont u alleen met uw kleinkind? Dan krijgt u het ongehuwdenpensioen als uw kleinkind jonger is dan 18 jaar. 

Is uw kleinkind 18 jaar of ouder? Dan kunt u een gezamenlijke huishouding hebben als u allebei bijdraagt aan het huishouden. Dat kan financieel zijn of op een andere manier. Heeft u een gezamenlijke huishouding, dan krijgt u een gehuwdenpensioen.

Voorbeeld 

Els heeft AOW. Haar kleinkind Mika studeert en woont bij haar in huis. Mika eet af en toe mee en doet wel eens een boodschap. Mika betaalt niets. Draagt Mika bij aan het huishouden? Nee, hij draagt te weinig bij. Els krijgt daarom het ongehuwdenpensioen.

Verhuurt u een deel van uw woning aan iemand anders? Of huurt u zelf en woont u in hetzelfde huis als uw verhuurder? Dan heeft u misschien een 'commerciële relatie'. Voor de AOW heeft u dan geen gezamenlijke huishouding. U krijgt een ongehuwdenpensioen. 

Een commerciële relatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U deelt uw woning met 1 of meer personen
 • U  huurt of verhuurt een kamer. Of u bent kostganger of heeft u een kostganger
 • U heeft samen afspraken op papier gezet
 • U kunt het bewijzen met een contract en bankafschriften
 • Uw relatie met de andere is zakelijk 

U kunt geen commerciële relatie hebben met iemand met wie u:

 • eerder getrouwd was
 • eerder heeft samengewoond
 • samen een kind heeft (eigen of erkend kind)
 • een samenlevingscontract heeft dat door een notaris is opgesteld

Voorbeeld 

Els heeft AOW. Els heeft een ruime woning en verhuurt een deel aan Carolien. Carolien heeft haar eigen douche en toilet. Zij delen de keuken, maar eten nooit samen. De afspraken over het gebruik van de woning en de hoogte van de huur staan in een contract. Carolien maakt elke maand de huur over via de bank. Er is een commerciële relatie. Els krijgt het ongehuwdenpensioen. 

Een commerciële relatie goed regelen? Gebruik een van onze overeenkomsten.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? En wonen u of uw partner voor lange tijd ongewild gescheiden? Bijvoorbeeld door wonen in een verpleeghuis? Dan kunt u kiezen voor het ongehuwdenpensioen. Voor de wet blijft u getrouwd of geregistreerd partner.

Het kiezen van een ongehuwdenpensioen lijkt voordelig, omdat u en uw partner een hogere AOW krijgen. Toch is kiezen voor het ongehuwdenpensioen in de meeste gevallen financieel niet aantrekkelijk, omdat de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) flink hoger kan worden. Neem daarom voor meer informatie eerst contact op met Het CAK.

Andere gevolgen keuze ongehuwdenpensioen

 • U gaat meestal meer belasting betalen
 • U krijgt misschien minder zorgtoeslag van de Belastingdienst
 • U krijgt misschien minder huurtoeslag van de Belastingdienst
 • Mogelijk zijn er ook gevolgen voor uw bedrijfspensioen
 • Een verandering van uw AOW heeft misschien gevolgen voor een uitkering volgens de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (Wuv) of een uitkering volgens de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers (Wubo) of een buitengewoon pensioen
 • Bij overlijden krijgt de overlevende partner geen overlijdensuitkering AOW 

Wilt u weten wat de keuze voor een ongehuwdenpensioen voor u betekent? Neem dan contact met de Belastingdienst, het CAK en eventueel uw pensioenfonds. 

Daarna kunt u beslissen of u een ongehuwdenpensioen wilt.

Komt u er zelf niet uit? Misschien kan een cliëntondersteuner kosteloos met u meedenken. U kunt hiervoor terecht bij uw zorgkantoor of gemeente. Of schakel een financieel adviseur in. Deze helpt u bij het maken van financiële beslissingen die passen bij uw persoonlijke situatie.

Bent u lid van een ouderenbond? Misschien kunt u daar ook terecht met uw vragen.

Kiest u voor een ongehuwdenpensioen

Dan mag u 1 keer uw keuze terugdraaien. U en uw partner krijgen dan weer het gehuwdenpensioen. Daarna kunt u uw keuze niet nog een keer wijzigen.

Woont u met iemand omdat u die persoon verzorgt? Of woont u met iemand die voor u zorgt? Dan noemen we dat een verzorgingsrelatie. U krijgt het gehuwdenpensioen. 

U heeft allebei een eigen woning

U krijgt een ongehuwdenpensioen als u allebei voldoet aan alle voorwaarden van de tweewoningenregel:

 • U bent niet getrouwd 
 • U heeft allebei een eigen huur- of koopwoning, een huurwoning voor begeleid wonen, groepswonen, een woning op basis van een recht van vruchtgebruik of een zakelijk recht van bewoning  
 • U staat allebei bij de gemeente ingeschreven op het eigen adres  
 • U betaalt de volledige kosten en lasten voor uw eigen woning  
 • U kunt vrij over uw eigen woning beschikken 

Wat betekent vrij over uw eigen woning beschikken

 • U verhuurt uw woning niet 
 • Er wonen geen andere personen in uw woning (een eigen-, aangehuwd- of pleegkind jonger dan 18 jaar mag wel in uw woning wonen) 
 • Uw eigen woning is niet belast met een recht van vruchtgebruik voor iemand anders 
 • Uw eigen woning is niet belast met een zakelijk recht van bewoning of gebruik voor iemand anders 
 • Uw woning is aangesloten op gas, water en licht

U had vóór 28 november 2014 al een verzorgingsrelatie 

U krijgt een ongehuwdenpensioen als: 

 • u allebei een eigen woning heeft
 • u zelf de kosten van uw eigen woning betaalt 
 • er intensieve zorg nodig is 
Houdt de zorg op? Meld dit aan ons. We bekijken uw woonsituatie dan opnieuw.

Hebben u en uw partner allebei een eigen woning? Maar woont u de meeste tijd in dezelfde woning? Dan kunt u een ongehuwdenpensioen krijgen als u voldoet aan alle voorwaarden van de tweewoningenregel. De tweewoningenregel geldt niet bij een vakantie- of recreatiewoning. De voorwaarden gelden voor u en uw partner.

Voorwaarden tweewoningenregel

 • U bent ongehuwd 
 • U heeft allebei een eigen huur- of koopwoning, een huurwoning voor begeleid wonen, groepswonen, een woning op basis van een recht van vruchtgebruik of een zakelijk recht van bewoning  
 • U staat allebei bij de gemeente ingeschreven op het eigen adres  
 • U betaalt de volledige kosten en lasten voor uw eigen woning  
 • U kunt vrij over uw eigen woning beschikken 

Wat betekent vrij over uw eigen woning beschikken

 • U verhuurt uw woning niet 
 • Er wonen geen andere personen in uw woning (een eigen-, aangehuwd- of pleegkind jonger dan 18 jaar mag wel in uw woning wonen) 
 • Uw woning is niet belast met een recht van vruchtgebruik voor iemand anders 
 • Uw woning is niet belast met een zakelijk recht van bewoning of gebruik voor iemand anders 
 • Uw woning is aangesloten op gas, water en licht

Voldoet u niet aan alle voorwaarden van de tweewoningenregel? Dan bekijken we of u een gezamenlijke huishouding heeft. 

Heeft u een gezamenlijke huishouding, dan krijgt u het gehuwdenpensioen. Heeft u geen gezamenlijke huishouding? Dan krijgt u het ongehuwdenpensioen.