U woont alleen

De hoogte van uw AOW hangt af van uw situatie. Bent u niet getrouwd en woont u alleen? Dan krijgt u meestal het ongehuwdenpensioen. Dat is een ander bedrag dan het gehuwdenpensioen

Soms is het niet meteen duidelijk welk pensioen u krijgt

Niet iedere situatie is hetzelfde. Soms is het niet meteen duidelijk welk pensioen u krijgt.

Lees meer over de verschillende situaties en hoe het zit met de AOW.

Wonen u en uw partner om financiële of praktische redenen ieder op een eigen adres? Dan krijgt u gewoon een gehuwdenpensioen. 

Wonen u en uw partner allebei apart? En leeft u duurzaam gescheiden van elkaar? Dan krijgt u een ongehuwdenpensioen. U leeft duurzaam gescheiden als: 

  • u of uw partner niet meer wil samenwonen en
  • u leeft alsof u niet getrouwd bent en
  • de situatie zo blijft

Wij bekijken uw situatie als u aan ons doorgeeft dat u duurzaam gescheiden leeft. Ieder op een eigen adres wonen is daarvoor niet genoeg. We kijken onder andere ook naar:

  • is het samenwonen in 1 huis gestopt en blijft dit zo
  • is er nog onderling contact, hoe vaak en waarom
  • zijn de financiën gescheiden
  • zijn er nog gezamenlijke activiteiten, zoals vakantie of bezoek aan familie
  • is er sprake van zorgen voor elkaar, bijvoorbeeld: elkaar helpen bij ziekte, meegaan naar de dokter, de tuin onderhouden, boodschappen doen

We kunnen daarnaast nog een aanvullend onderzoek doen om vast te stellen of u en uw partner duurzaam gescheiden van elkaar leven. Soms is dat met een huisbezoek.

Voorbeeld 1 

Jeroen en Mieke Visser krijgen allebei AOW. Zij vinden dat hun huwelijk voorbij is, maar willen toch niet scheiden. Zij wonen allebei in een eigen woning en financieel hebben zij alles gescheiden. Ook hebben zij geen contact meer met elkaar. Jeroen en Mieke krijgen ieder het ongehuwdenpensioen.

Voorbeeld 2 

Hendrik en Teuntje Smit krijgen allebei AOW. Zij vinden dat hun huwelijk voorbij is, maar willen toch niet scheiden. Zij wonen allebei in een eigen woning. Zij hebben nog wel een gezamenlijke bankrekening. Teuntje doet de administratie. Hendrik brengt Teuntje iedere maand met de auto naar het ziekenhuis. Hendrik en Teuntje krijgen ieder het gehuwdenpensioen.

Gaat u trouwen of wordt u geregistreerd partner? Dan krijgt u het gehuwdenpensioen. Ook als u en uw partner niet bij elkaar gaan wonen.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? En woont u alleen doordat uw partner in een verpleeghuis woont? Dan houdt u uw gehuwdenpensioen. Maar u kunt kiezen voor een ongehuwdenpensioen.  

Bent u niet getrouwd en geen geregistreerd partner? Hebben u en uw partner allebei een eigen woning? Maar wonen u en uw partner de meeste tijd in dezelfde woning? Dan kijken we niet of er een gezamenlijke huishouding is.

Misschien valt uw situatie onder de tweewoningenregel. U moet aan alle voorwaarden van de tweewoningenregel voldoen om een ongehuwdenpensioen te ontvangen. 

Woont u met uw kind, vader of moeder? Dan krijgt u het het ongehuwdenpensioen.

Woont u met iemand anders van 18 jaar of ouder? Dan moeten we kijken of er een gezamenlijke huishouding is. 

Woont u met 2 of meer personen? Dan hangt het van uw situatie af of u het ongehuwden-of gehuwdenpensioen krijgt.