Anw en inkomen

Hoeveel Anw-uitkering u krijgt hangt af van uw inkomsten. 

Bij een wezenuitkering kijken wij niet naar de inkomsten.

Heeft u een Anw-uitkering en inkomsten? Lees dan verder.

Met de knop Verder gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Inkomsten en de Anw

Als u inkomsten heeft, dan kunnen de inkomsten van uw Anw-uitkering afgaan.

Soms gaat uw hele inkomen van de Anw-uitkering af.

Soms een deel van uw inkomen.

Soms gaat er niets af.

Inkomsten die helemaal van de Anw-uitkering afgaan

Er zijn inkomsten die helemaal van de Anw-uitkering afgaan. 

Bijvoorbeeld: een WAO-uitkering of een ziektewetuitkering (ZW).

Inkomsten die voor een deel van de Anw-uitkering afgaan

Er zijn ook inkomsten die voor een deel van de Anw-uitkering afgaan.

Bijvoorbeeld: inkomen uit loondienst of winst uit een eigen bedrijf.

Heeft u inkomsten die voor een deel van uw Anw-uitkering afgaan? Hoe berekenen wij dan uw Anw-uitkering?

Hoe berekenen wij de Anw-uitkering

  • Stel u verdient € 1.200,00 per maand
  • De eerste € 1034,70 telt niet mee. Haal dit bedrag van uw inkomen af
  • Dus € 1.200,00 - € 1034,70 = € 165,30
  • Er blijft dan € 165,30 over. Van dit bedrag telt 2/3 deel mee. Dit is € 110,20
  • Wij halen € 110,20 van uw Anw-uitkering af

Inkomsten die niet van de Anw-uitkering af gaan

Sommige inkomsten gaan niet van de Anw-uitkering af.

Bijvoorbeeld: alimentatie of een nabestaandenpensioen uit een lijfrente van uw partner.

Check uw inkomsten

Wilt u weten of uw inkomsten helemaal, voor een deel of niet van de Anw-uitkering afgaan?