Vacature Klantenadviesraad

SVB zoekt een nieuw lid voor de Klantenadviesraad per 1 januari 2020

Hoe kan de SVB haar dienstverlening verbeteren? Zijn de regels over samenwonen wel duidelijk? Zo maar wat voorbeelden van zaken waarover de Klantenadviesraad van de SVB meedenkt en meepraat. En gevraagd én ongevraagd adviezen geeft aan de Raad van Bestuur van de SVB. Dat doet de Klantenadviesraad altijd vanuit het belang van de klant.

De Klantenadviesraad SVB bestaat uit een voorzitter en tien leden. Vijf leden worden voorgedragen door landelijk werkende representatieve organisaties voor ouderen, minderheden en werknemers. De vijf overige zetels worden bezet door individuele klanten van de SVB. Voor twee van deze zetels is de SVB op zoek naar nieuwe leden. Misschien iets voor u?

Uw profiel

U ontvangt een nabestaandenuitkering Anw van de SVB. U staat midden in de samenleving en u beschikt over een breed netwerk. Daarnaast heeft u affiniteit met de sociale zekerheid in het algemeen en met het werkterrein van de SVB in het bijzonder. U draagt klantenparticipatie een warm hart toe. Met uw kennis en ervaring is het voor u geen probleem notities, rapportages en jaarplannen te lezen en te beoordelen. Daarbij heeft u een onafhankelijk oordeel. Uiteraard beschikt u over goede communicatieve vaardigheden.

Tijdsbeslag en vergoeding

De Klantenadviesraad vergadert verspreid over het jaar vier tot zes dinsdagen in Amstelveen. Daarnaast komen werkgroepen uit de Klantenadviesraad in wisselende samenstelling verschillende keren per jaar bijeen om adviezen voor te bereiden en nemen leden van de raad deel aan interne bijeenkomsten van de SVB en externe overleggen. Leden van de raad ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding en een reiskosten vergoeding.

Heeft u interesse

Voor meer informatie kunt u bellen met Peter Snijders, ambtelijk secretaris van de Klantenadviesraad SVB, telefoon: 06-28230098. 

Stuur uw reactie voorzien van motivatie en CV voor uiterlijk 18 oktober 2019 naar:

Sociale Verzekeringsbank t.a.v. P.A. Snijders, ambtelijk secretaris KAR

Postbus 1100

1180 BH Amstelveen

Mailen kan ook: psnijders@svb.nl