Nieuwe woonlandfactoren per 1 januari 2023

Woont u in een land buiten de EU/EER en ook niet in Zwitserland? Dan kan de nabestaanden- of wezenuitkering worden aangepast aan het kostenniveau van het woonland.

Per land is vastgesteld hoeveel procent van het maximale bedrag aan nabestaanden- of wezenuitkering iemand krijgt. Deze percentages noemen we woonlandfactoren. De overheid stelt deze 1 keer per jaar vast. Voor een aantal landen geldt vanaf 1 januari 2023 een nieuw percentage.

Verandert uw percentage? Dan krijgt u rond eind oktober 2022 een brief met het nieuwe bedrag.

Voor sommige landen geen woonlandfactor

Door uitspraken van de rechter passen we voor sommige landen géén woonlandfactor toe. Zie de toelichting bij de sterretjes in de tabel en noot 1 tot en met 3 onderaan het overzicht.

Geen nabestaanden- en wezenuitkering in landen zonder internationale afspraken

Woont u in een land waarmee geen internationale afspraken zijn gemaakt? Dan krijgt u geen nabestaanden- of wezenuitkering.

Kijk of u nabestaanden- of wezenuitkering krijgt als u buiten Nederland woont. Let op: de bedragen gelden tot en met eind 2022.

Wordt geladen