Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten vanaf 1 januari 2023

Bent u ziek geworden doordat u met gevaarlijke stoffen heeft gewerkt? Dan kunt u vanaf 1 januari 2023 een eenmalige tegemoetkoming aanvragen via de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB).

U vraagt een tegemoetkoming aan bij het Instituut voor Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (ISBG). Het ISBG bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet en geeft hierover een advies aan ons. Wij beoordelen uw aanvraag en informeren u per brief of u een tegemoetkoming krijgt.

De regeling geldt voor de volgende beroepsziekten:

  • longkanker door asbest
  • allergische beroepsastma
  • schildersziekte (CSE

In de toekomst worden andere beroepsziekten door gevaarlijke stoffen toegevoegd aan deze lijst. Zodra er meer bekend is, leest u dat op onze website.