Nieuwe verhalen op de website 'Verhalen over de oorlog'

De website 'Verhalen over de oorlog' is een gezamenlijk initiatief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). Op deze site leest u de verhalen die in het cliëntenmagazine 'Aanspraak' zijn verschenen. Nieuwe verhalen uit 'Aanspraak' van december 2021 zijn toegevoegd.

Verhalen december 2021

U leest het verhaal van Sam en Sonny Birnbaum. Zij vertellen over de opvang van Joodse weeskinderen in Westerbork, Bergen-Belsen en Tröbitz. Daarnaast blikt Ronny Geenen terug op zijn oorlogservaringen op West-Sumatra. Tot slot spreekt Debórah Dwork over de rol van het onvoorspelbare en irrationele tijdens de Holocaust.