Mogelijke verzekering voor studenten uit de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba

Studeert u in Nederland en komt u uit de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba? Dan kan de verzekering voor de volksverzekeringen per 1 juli 2022 misschien veranderen.

Waarom kan de verzekering veranderen

Per 1 juli 2022 wordt een bepaling geschrapt in de wet. Deze bepaling regelt dat studenten die in Nederland studeren niet verzekerd zijn voor de volksverzekeringen als zij uit 1 van de BES-eilanden, Aruba, Curaçao of St. Maarten komen. Er wordt onderscheid gemaakt naar land van herkomst en dat is niet toegestaan.

Wat betekent dit voor u

Bent u student en komt u uit de BES-eilanden, Aruba, Curaçao of St. Maarten en verblijft u hier al langere tijd? Of bent u van plan om voor een aantal jaren in Nederland te verblijven? Dan bent u misschien ingezetene van Nederland en bent u verzekerd voor de volksverzekeringen. U bouwt dan bijvoorbeeld AOW op. En u moet een zorgverzekering in Nederland afsluiten omdat u verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vraag een onderzoek aan

Als u in Nederland studeert bent u niet vanzelf verzekerd voor de volksverzekeringen. Daarvoor moeten wij eerst een onderzoek doen. Wij kijken dan naar allerlei zaken die een rol spelen in uw leven in Nederland. Maar ook naar uw band met het land waar u vandaan komt.