Mogelijk eenmalig bedrag voor ouderen van Surinaamse herkomst

Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die vóór de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland kwamen krijgen een eenmalig bedrag. Dat stelt het kabinet voor in een brief aan de Tweede Kamer. Met dit bedrag wil het kabinet tegemoetkomen aan het gevoel van onrecht rond het zogenoemde AOW-gat.

Voorwaarden

Lees het persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor meer informatie over de voorwaarden en de hoogte van het bedrag.

Onze taak

Is de regeling van het eenmalige bedrag definitief? Dan ontvangt iedereen van wie wij weten dat ze recht hebben op dit bedrag een brief van ons. Voor de mensen van wie het recht niet meteen duidelijk is komt er een aanvraagformulier.

Vervolg

Na bespreking in de Tweede Kamer gaat het voorstel naar de Raad van State voor advies. Waarschijnlijk wordt in de loop van 2024 een definitief besluit genomen over het voorstel.

Zodra hierover meer bekend is leest u dit op onze website.