Brexit nieuws: deal

De Europese Unie ( EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben eerder afspraken gemaakt over uittreding van het VK uit de EU. Deze afspraken zijn opgenomen in het terugtrekkingsakkoord. Dit terugtrekkingsakkoord voorziet in een overgangsperiode waarbinnen vrijwel geen wijzigingen optreden. Alle relevante EU-wet en regelgeving blijft van toepassing op het VK. Deze overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020.

Maar het terugtrekkingsakkoord bevat ook afspraken voor de periode na 31 december 2020. De rechten van burgers die vóór het einde van de overgangsperiode van het vrij verkeer van personen gebruik hebben gemaakt (zoals VK-burgers die naar Nederland zijn verhuisd en EU-onderdanen die naar het VK zijn verhuisd), blijven beschermd. Verordening (EG) nr. 883/2004 die de sociale zekerheid binnen de EU coördineert, blijft geheel of gedeeltelijk van toepassing op deze personen.

Dit betekent dat VK-burgers die voor 1 januari 2021 in Nederland zijn komen wonen en hier legaal verblijven of in Nederland werken, en Nederlanders of andere EU-onderdanen die voor 1 januari 2021 in het VK zijn gaan wonen en legaal verblijven of in het VK werken, ook na de overgangsperiode in dat land kunnen blijven werken. Ook hun rechten op sociale zekerheid worden  beschermd door het terugtrekkingsakkoord.

Informatie over de deal

Het is de EU en het VK nu ook gelukt om tot afspraken te komen over de toekomstige relatie. De afspraken dienen nog formeel goedgekeurd te worden. Nederland, de andere EU-lidstaten en het Europees Parlement gaan de conceptteksten nauwkeurig bestuderen. De afspraken hebben gevolgen voor de VK-burgers die vanaf 1 januari 2021 naar Nederland komen om hier te verblijven, werken of studeren. Ook heeft het gevolgen voor Nederlanders of andere EU-onderdanen die vanaf 1 januari 2021 naar het VK gaan om daar te verblijven, werken of studeren. Deze burgers worden behandeld conform de afspraken in deze deal. 

Op dit moment wordt de inhoud van deze deal nader geanalyseerd. Zo gauw dit is afgerond zal de informatie hierover worden aangevuld.