Vanaf 1 juli 2022 vervalt het coronabeleid

Vanaf 1 juli 2022 vervallen de tijdelijke regels die tijdens de coronamaatregelen golden. Dit betekent dat wij de Europese regels weer op de gewone manier toepassen. Deze regels bepalen in welk land u sociaal verzekerd bent, zodat u van het juiste land bijvoorbeeld een uitkering krijgt of zorgkosten vergoed krijgt. Ook bepalen deze regels in welk land u premies betaalt.

Lees meer als 1 van de volgende situaties voor u geldt:

  • u woont in Nederland en u werkte voor de coronacrisis over de grens in een ander land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, of
  • u woont in een EU-, EER-land of Zwitserland en u werkte voor de coronacrisis in Nederland

Wat hield het coronabeleid in

In de afgelopen periode zijn veel mensen door de coronamaatregelen helemaal of voor een deel gaan werken in een ander land van de EU, de EER of Zwitserland. Vaak gaat het om mensen die helemaal of voor een deel zijn gaan thuiswerken.

Bent u door de coronamaatregelen helemaal of voor een deel gaan thuiswerken? Dan heeft dit tot en met 30 juni 2022 geen gevolgen (gehad) voor uw sociale verzekering. Dit betekent dat u tot en met 30 juni 2022 in hetzelfde land sociaal verzekerd bent als waar u voor corona verzekerd was. Zo beperken wij tijdelijk de gevolgen van de coronamaatregelen voor uw sociale verzekering. U of uw werkgever hoeft hiervoor niets te regelen.

Voorbeeld

U woont in Nederland en werkt sinds 2019 in België. U bent in België sociaal verzekerd. Door de coronamaatregelen van de afgelopen periode bent u gaan thuiswerken in Nederland. Als er verder niets verandert in uw situatie, blijft u in België sociaal verzekerd tot en met 30 juni 2022.

Nieuwe baan tijdens de coronamaatregelen

Bent u tijdens de coronamaatregelen gaan werken voor een nieuwe werkgever in een ander land dan waar u woont? En bent u door de coronamaatregelen gaan thuiswerken in plaats van werken in het land van de werkgever? Dan bent u wel direct sociaal verzekerd in dat land.

Voorbeeld

U woont in Nederland. In 2021 bent u gaan werken voor een Belgische werkgever. Door de coronamaatregelen van de afgelopen periode werkte u niet op kantoor in België, maar vanuit huis in Nederland. U bent vanaf het begin van uw werkzaamheden in België sociaal verzekerd.

Wat betekent het einde van het coronabeleid voor u

Bent u door een coronamaatregel helemaal of voor een deel in een ander land van EU, de EER of Zwitserland gaan werken? En is uw werksituatie vanaf 1 juli 2022 niet hetzelfde als uw werksituatie voordat u door de coronamaatregelen (meer) thuis ging werken? Bent u bijvoorbeeld:

  • helemaal of voor een deel blijven thuiswerken, of
  • is uw werksituatie op een andere manier veranderd vergeleken met uw werksituatie voor corona

Dan bent u misschien in een ander land sociaal verzekerd. U of uw werkgever moet deze wijziging aan ons doorgeven. Dan kunnen wij beoordelen hoe het zit met uw sociale verzekering.

Is uw werksituatie na 30 juni 2022 hetzelfde als uw werksituatie voordat u door de coronamaatregelen (meer) thuis ging werken? Bijvoorbeeld omdat u nu niet meer thuiswerkt. Dan verandert er niets voor u. U of uw werkgever hoeft dan niets te doen.

Gaat u vanaf 1 juli 2022 op enig moment (meer) thuiswerken? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw sociale verzekering. U of uw werkgever moet dit aan ons doorgeven. Dan kunnen wij  beoordelen hoe het zit met uw sociale verzekering.

Contact opnemen

Vragen wij u om contact met ons op te nemen of om uw situatie aan ons door te geven? Lees hoe u contact opneemt.

Is de werksituatie van uw werknemer gewijzigd? Stuur dan een aanvraag in. Wij kunnen vaststellen waar uw werknemer sociaal verzekerd is.

U bent in Nederland gevestigd

U kunt de aanvraag online via TWinternet sturen. Heeft u nog geen TWinternet? Vraag dan een account aan. Of doe de aanvraag via de post.

U bent buiten Nederland gevestigd

Dan kunt u TWinternet niet gebruiken. U kunt wel een aanvraag doen via de post.

Is uw werksituatie gewijzigd? Vraag dan aan uw werkgever om ons te laten vaststellen waar u sociaal verzekerd bent.

Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op.

Is uw werksituatie gewijzigd? Vraag ons om vast te stellen waar u sociaal verzekerd bent. Dit doet u via Mijn SVB. Log in met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan.

Stuurt u de wijziging liever per post? Vermeld de volgende gegevens van uzelf:

  • naam
  • adres
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer (BSN)

Stuur uw wijziging naar:

Directie Dienstverlening
Locatie Amstelveen
Postbus 18607
3501 CR Utrecht