Thuiswerken en sociale verzekering tot 1 juli 2023

Op 1 juli 2022 is het coronabeleid van de SVB beëindigd. Dit heeft alleen nog geen gevolgen voor uw sociale verzekering als uw werksituatie niet verandert. Tot en met 30 juni 2023 geldt namelijk een overgangsperiode.

Wat betekent dit voor u

Van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 kunt u thuiswerken zonder dat u sociaal verzekerd raakt in een ander land. Dit geldt ook als u in deze periode voor het eerst gaat thuiswerken. Dit is een afspraak tussen alle lidstaten van de Europese Unie (EU).

Keuze

Wilt u liever dat voor u de aanwijsregels van de Europese verordening 883/2004 worden toegepast? En niet de regels van de overgangsperiode? Neem dan contact met ons op.

Wat was het coronabeleid ook alweer

Vanaf maart 2020 zijn veel mensen door de coronamaatregelen helemaal of voor een deel gaan werken in een ander land van de EU, EER of in Zwitserland. Vaak gaat het dan om thuiswerken. Thuiswerken vanwege coronamaatregelen had geen gevolgen voor de sociale verzekering tot en met 30 juni 2022. Dit betekent dat iemand tot en met 30 juni 2022 in hetzelfde land sociaal verzekerd was als vóór corona. Die periode loopt nu dus door tot en met 30 juni 2023.