Wat als u vanwege het coronavirus thuis werkt

Het kabinet heeft tijdelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het coronavirus niet verder verspreid wordt. Veel werkenden zijn verplicht om thuis te werken vanwege het coronavirus. Daardoor zijn de werktijden en de plaats van werken voor veel mensen tijdelijk anders. Dat kan in een ander land zijn dan waar normaal gesproken wordt gewerkt. 

Geldt dit voor u? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw sociale verzekering als u normaal over de grens woont of werkt in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. U hoeft hiervoor verder niets te regelen.

Wanneer verandert de sociale verzekering wel

Als werknemer verandert uw sociale verzekering wel als u:

  • geen werkgever had, maar start met werken voor een werkgever in een andere lidstaat, of
  • een werkgever had, maar naar een nieuwe werkgever wisselt die in een andere lidstaat is gevestigd

U bent dan (ook terwijl u thuis werkt) verzekerd in de lidstaat waar u normaal voor uw nieuwe werkgever zult werken, als u niet langer verplicht bent thuis te werken vanwege het coronavirus.

Blijf op de hoogte

Duren de maatregelen rondom het coronavirus langer? En zorgt dit op een later moment toch voor een verandering in uw sociale verzekering? Dan leest u dit op onze website.