Gönüllü Sigorta

Hollanda’da ikamet edeceksiniz veya çalışacaksınız

AOW yaşınızı doldurana kadar, AOW için en fazla 50 yıl birikim yapabilirsiniz. Bu nedenle birikim tarihi AOW yaşınızın 50 yıl öncesinde başlar. Birikimin başlangıç tarihi ile AOW yaşınız arasındaki süreye, "50 yıllık süre" denilmektedir. Bu 50 yıllık süre içinde Hollanda'da ikamet etmeye ya da çalışmaya başladıysanız, Hollanda'ya geldiğiniz güne kadar AOW için sigortanız yoktur. Bu nedenle de AOW yaşınızı doldurduğunuzda, AOW yaşlılık aylığınız düşük olur.

AOW için sigortasız bulunduğunuz süreleri borçlanmak mı istiyorsunuz?

50 yıllık sürenin başlangıç tarihi ile Hollanda'ya geldiğiniz gün arasındaki süreyi borçlanma yöntemiyle, gönüllü sigorta yaptırabilirsiniz. Böylece, daha fazla AOW yaşlılık aylığı alırsınız.

İlk kez mi Hollanda'da ikamet ediyor ya da çalışıyorsunuz ve bundan dolayı AOW gereğince sigortalı mısınız? O halde durumunuzun tüm şartlara uyması halinde AOW için borçlanabilirsiniz.

Şartlar nelerdir?

  • 50 yıllık süre içerisindeki bir tarihte ilk kez Hollanda'da ikamet etmeye ya da çalışmaya başladınız.
  • Hollanda'da ikamet ettiğiniz ya da çalıştığınızdan dolayı, 5 yıldır AOW için sigortalısınız.
  • Borçlanmak için başvurduğunuz tarihte henüz AOW yaşını doldurmadınız.
  • Borçlanma başvurunuzu, ilk olarak Hollanda'da ikamet etmeye ya da çalışmaya başladığınız tarihi takip eden 10 yıl içinde yapıyorsunuz.

Avrupa Birliği üyesi olan başka bir ülkede, yasal emeklilik mevzuatı gereğince sigortalı mıydınız? Ancak bu sürenin hesaplamaya katılabilmesi için aranan ikinci bir şart da, sigortalı bulunduğunuz ülkenin o esnada Avrupa Birliği'ne üye olmasıdır. Bu kurumumuzca araştırılıp belirlenir. 

Aşağıdaki süreler için borçlanamasınız:

  • Hollanda dışındaki bir ülkenin yasal emeklilik mevzuatı gereğince zorunlu sigortalı bulunduğunuz süreler, ve
  • bu sigorta neticesinde belirli bir yaştan itibaren emekli aylığı aldığınız süreler.

50 yıllık süre başlamadan önce Hollanda'dan ayrılıp, 50 yıllık süre bittikten sonra Hollanda'ya mı döndünüz? Bu durumda da AOW için borçlanabilirsiniz.

İlk başta size Hollanda'da ikamet izni verildiyse, AOW sigortanız daha sonra başlamış olabilir. Bu kurumumuzca araştırılıp belirlenir.

Ailenizle birlikte Hollanda'ya dönüyorsanız, öz çocuklarınız için de gönüllü AOW sigortası yaptırabilirsiniz. Bu şu çocuklar için geçerlidir:

  • 50 yıllık sürenin başlangıç tarihinden önce Hollanda'dan ayrıldıysa ve o tarihten sonra tekrar Hollanda'ya döndüyse. Hollanda'dan ayrıldıkları tarihte 15 ile 17 yaşları arasında olan çocuklar için borçlanma imkanı her zaman olmayabilir. Onlar için farklı bir düzenleme geçerlidir. Konu hakkında daha geniş bilgi isterseniz, çocuğunuzun 18. yaş gününden önce SVB ile iletişim kurunuz.
  • Siz Hollanda'dan ayrıldıktan sonra doğmuş olup 50 yıllık sürenin başlangıcından sonra Hollanda'ya geldilerse.