SVB hakkında

Biz kimiz

Sociale Verzekeringsbank (SVB), AOW yaşlılık aylığı, çocuk parası ve AIO yardımı gibi sosyal güvenlik çerçevesindeki yasalar ve düzenlemeleri icra eden kurumdur. Ayrıca SVB, kişiye bağlı bütçeye ilişkin (PGB) maaş ve deklarasyonların ödemesini sağlar.

Müşterilerimizin haklarını zamanında öğrenmelerini ve almalarını sağlarız. Müşterilerimize 1 seferde doğru ve mümkün olan en kısa sürede yardımcı oluruz.

 • Waar we voor staan

  Goede dienstverlening

  Goede dienstverlening staat voorop bij de SVB. Onze klanten weten en krijgen op tijd waar zij recht op hebben. Uitkeringen zijn rechtmatig vastgesteld en het juiste bedrag wordt op het juiste moment uitbetaald. De dienstverlening van de SVB richt zich erop dat klanten zo veel mogelijk zaken zelf kunnen afhandelen. Toch houdt de SVB ook rekening met mensen die minder zelfredzaam zijn. Zij kunnen terecht bij onze serviceteams. Ook werken wij samen met landelijke organisaties en gemeenten om deze groep te ondersteunen.

  Een stabiele, wendbare organisatie

  Onze omgeving verandert snel. Klanten en opdrachtgevers verwachten dat wij mee veranderen en onze manier van werken steeds aanpassen. Daarom maken we de processen en systemen binnen onze organisatie toekomstbestendig. We maken gebruik van slimme ICT-oplossingen waarmee onze klanten steeds meer zaken zelf kunnen afhandelen en onze medewerkers goed worden ondersteund. De geautomatiseerde verwerking van gegevens zorgt niet alleen voor meer gemak van onze klanten en medewerkers, maar ook voor een effectieve uitvoering met minder fouten.

  Intensieve samenwerking binnen de keten

  We werken intensief samen met ketenpartners om processen efficiënter te maken en onze klanten beter van dienst te kunnen zijn. Alleen wanneer er gegevens van de klant ontbreken die wij niet hebben en die wij niet bij een andere overheidsinstantie op kunnen halen, vragen we de burger om informatie. We stellen duidelijke eisen aan de datakwaliteit en informatiebeveiliging bij het uitwisselen van gegevens.


 • Onze historie

  Het stelsel van uitkeringen dat we in Nederland kennen is zo’n honderd jaar oud. Dat geldt ook voor de SVB, of eigenlijk voor onze voorloper de Rijksverzekeringsbank. Die werd in 1901 opgericht als eerste uitvoeringsorganisatie voor sociale verzekeringen. In de loop der jaren zijn we als organisatie meegegroeid met de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Nederland. De ontstaansgeschiedenis van de SVB kent een aantal mijlpalen.

  • Historie sociale regelingen
  • Chronologisch overzicht sociale verzekeringswetten