SVB hakkında

SVB toplum için, kamusal bir görev üstlenmiştir. Yaptıklarımız ve nasıl yaptığımız hakkında hesap verme zorunluluğumuz vardır. Bunun için örneğin amaçlarımıza, elde edilen sonuçlara ve mali konuları açıklık getiririz. SVB başta görev verenler ve ilgili bakanlıklar olmak üzere, müşterilerine karşı da sorumludur. Bu sorumlulukla müşterilerimizle iletişime, özenli bir şikayet düzenlemesine yatırım yapıyor ve müşteri memnuniyetini araştırıyoruz. Bağımsız bir yönetim organı (Zelfstandig BestuursOrgaan -ZBO -) olan SVB, "İcra Organizasyonlarında En İyi Yönetim Kodu" esasına göre hareket eder.

SVB, Kamuya Hesap Verme Sözleşmesi taraflarındandır. Bu sözleşme ile SVB ve diğer bağımsız yönetim organları, kamuya hesap verirken sadece yasal düzenlemelerle kendilerini sınırlamak istememektedir ve bunu bir adım daha ileriye götürmektedir. Kamuya hesap vermenin bir öğrenim süreci olduğundan hareket edip, gittikçe iyiye ulaşmak istiyoruz. Bu alanda odaklandığımız önemli bir husus vatandaşlara sunduğumuz hizmettir.

www.publiekverantwoorden.nl