SVB hakkında

Toplumun SVB'den beklentisi, kusursuz hizmettir. Kamu görevi icra ettiğimizden, bu beklentilerinde de haklıdırlar. Müşteri ve bizi görevlendirenlerin memnuniyetini garantilemek için, çıtamızı sürekli yükseltiyoruz.

Misyonumuz: SVB, devletin sağladığı kişiye bağlı finansal düzenlemeleri, kusursuz şekilde icra etmeyi ister. Bu doğrultuda SVB, yenilik ve iyileştirmeye yönelik dört hedef belirlemiştir:

1 - Mükemmel icraat

Modern bir devlet, sonuca ulaşmak için etkin şekilde çalışır. SVB olarak üstlendiğimiz tüm düzenleme ve görevlerin icraatında, bu şarta uymak istiyoruz. Bunun için, diğer devlet makamları ve organizasyonlarla işbirliği yapıyor, sosyal güvenlik çerçevesindeki geleneksel sınırlara takılmıyoruz. Ayrıca yasaların nasıl basitleştirilebileceği hususunda fikir yürütüp, yasaların günlük hayata geçirilmesindeki tecrübemizle, çeşitli devlet makamlarına tavsiyelerde bulunuyoruz. Böylece SVB, anlamlı ve icra edilebilir bir yönetim politikası yürütebiliyor.   

2 – Kusursuz hizmet

Ürün ve hizmetlerimizi vatandaşlara, bir bütün olarak sunmak istiyoruz. Bu, müşterilerimizin internet aracığıyla kendi işlerini halledebilmesi, istediklerinde de bize telefon açabilmeleri anlamına geliyor. Böylece idari işlemlerle boğuşulmasına gerek kalmadan, herkes hakkı olanı alıyor. Bu doğrultuda, devletin sağladığı kişiye bağlı çeşitli finansal düzenlemeler arasında uyum olmasına önem veriyoruz. Bunun için de icraatlarımız hakkında ilgili taraflarla görüşüyor, işbirliğinde bulunuyoruz. Örneğin müşterilerin gizlilik hakları korunarak, ilgili devlet kurumlarıyla bilgi alış verişinde bulunuyoruz.

En iyi sonucu amaç edinmiş çalışanlar

Müşterilerimiz için en iyi neticeye, sadece organizasyonumuz dahili ya da haricinde ortak çalışmalar yaparak ulaşabiliyoruz. SVB çalışanlarının başta gelen uzmanlık alanı, ortak çalışmadır. Bu mesai arkadaşlarıyla, görev verenlerimizle olan görüşmelerde ya da müşterilerimizin sorunlarının çözümlenmesinde daima geçerlidir ve tek bir amaca yöneliktir: Müşteri.

Çalışanlarımızın aradıkları doğru bilgiyi en kısa zamanda nereden temin edeceklerini bilmeleri, toplumun ihtiyaçlarına yönelik hareket etmeleri ve kendilerini sürekli geliştirmeleri için çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz. .

4 – Geleceğe yatırım

Gelecekte de müşterilerimizin her birine ihtiyaç duydukları hizmeti sunabilmek için yatırım yapıyoruz. Diğer organizasyonlarla işbirliği yapıyor ve toplumun; müşterilerimiz, görev verenlerimiz ve zincir kurum ortaklarının yaklaşımlarına bakıyoruz. Edindiğimiz bilginin tamamını müşterilerimiz, görev verenlerimiz ve diğer kurumlara sunduğumuz hizmete uyarlıyoruz. Örneğin bileşim teknolojisindeki yenilikçi yaklaşımımızla, ilgili ve sorumlu bir şekilde topluma katkıda bulunuyoruz.