SVB hakkında

Hızla yardımcı olabilmek için, müşterilerimizin bize zahmetsizce ulaşmasını istiyoruz. Bunu garanti edebilmek için, çalışanlarımız ülkenin çeşitli bölgelerinde görevlidir. Hollanda'da 9 bölge müdürlüğümüz ve dairemiz mevcuttur.

Amstelveen'deki Genel Müdürlük

Genel müdürlüğümüzde 4,9 milyona aşkın müşterimizin bilgisi muhafaza edilmektedir. Ayrıca genel müdürlük çalışanları, SVB organizasyonunu oluşturan tüm bölüm ve bölge müdürlüklerinin, müşterilere mükemmel bir hizmet sunması için gereken hazırlıkları yürütür. Personel yönetimi ve yönetim politikasının icrasının koordinasyonu için tavsiyeden, bilişim teknolojisi ve idari kayıt gibi alanlarda imkanların modernleştirilmesi gibi farklı alanlarda olabilir.

Bölge müdürlükleri

Bölge müdürlüklerimizde hizmet birimlerimiz vardır. Hizmet birimlerinde başvurular ve SVB'nin icra etttiği düzenlemelerdeki değişiklikler işlem görür. Hizmet birimine telefon, mektup ya da e-posta yoluyla ulaşabilir ya da dairelerimizdeki bilgilendirme merkezlerine gelebilirsiniz.

Sigortalar Dairesi

Amstelveen'deki Sigortalar Dairesi (Kantoor Verzekeringen), Hollanda'ya gelen ya da Hollanda'dan ayrılacak göçmenlere AOW ve Anw gönüllü sigortalılıkları konusunda yardımcı olur. Ayrıca şirketler, yurtdışına geçici görevle giden çalışanları için geçici görev beyannamesini, Uluslararası Geçici Görev bölümünden temin edebilir.

PGB Hizmet Merkezi

PGB'nin hizmet sunumu, (önceki adıyla Olağanüstü Hastalık Masrafları Genel Yasası –AWBZ -) olan Uzun Süreli Bakım Yasası (Wet langdurige zorg -Wlz-) ya da Toplumsal Destek Yasası (Wet maatschappelijke ondersteuning -WMO-) temelinde kişiye bağlı bütçe alanları desteklemektedir. Bu destek bireysel tavsiye, bilgilendirme ve pratikte, idari kayıt işlemlerinde yardımla sağlanır. Bu, doğru bakım ve bakım kurumlarına giden yolun bulunmasında ve idari işlemlerdeki yükün hafifletilmesinde yardımcı olmaya yöneliktir.

Bureau Belgische Zaken (Belçika Hizmetleri Bürosu) ve Bureau Duitse Zaken (Almanya Hizmetleri Bürosu)

Breda bölge müdürlüğümüzde Bureau Belgische Zaken (Belçika Hizmetleri Bürosu) ve Nijmegen bölge müdürlüğümüzde de Bureau Duitse Zaken (Almanya Hizmetleri Bürosu) görev yapmaktadır. Müşterilerimiz bu bürolardan Hollanda ve Belçika ya da Hollanda ve Almanya sosyal sigortaları hakkında bilgi temin edebilir. Örneğin Belçika, Almanya veya Hollanda'da ikamet edecek ya da çalışacaklara Hollanda ve Belçika/Alman aylıkları ve çocuk parası, işsizlik ödenekleri, işgöremezlik ödenekleri ve sağlık sigortası düzenlemeleri hakkında bilgi verilir. Her iki büroda da görüşme saatleri uygulanmakta, kişiye özel danışmanlık verilmekte ve konferanslar düzenlenmektedir. Ayrıca büroların birkaç icrai görevi de vardır. Örneğin Bureau Duitse Zaken, Hollanda'da ikamet eden Almanların rantlarının ödemesini sağlar.

Yurtdışındaki müdürlüklerimiz

Müşterilerimizin tüm dünyaya yayıldığından, SVB'yi ülke sınırları dışında da bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde sosyal ataşeliklerimizce temsil edilmekteyiz. Örneğin Ankara (Türkiye), Rabat (Fas) ve Madrid'te (İspanya).