SVB hakkında

Hollanda'daki ödenek sistemi, yaklaşık yüz yıl öncesine dayanmaktadır. Bu SVB ya da SVB'nin öncüsü Rijksverzekeringsbank için de geçerlidir. 1901 yılında Sosyal sigortaların icrası için ilk olarak Rijksverzekeringsbank kurulmuştur. Yıllar içinde Hollanda'daki sosyal güvenlik gelişirken, kurumumuz da gelişmiştir. SVB'nin geçmişinde üç dönem noktası vardır: