SVB hakkında

Düzenleri ve mevzuat

  • Sosyal Güvenlik ve İstihdam Bakanlığı müsteşarının talimatıyla sosyal sigortalar kapsamına giren yasalar;
  • diğer devlet makamlarının talimatıyla sosyal sigortalar kapsamına girmeyen yasalar.

Belediyeler de artan ölçüde, örneğin belediye sakinleri için Toplumsal Destek Yasası (Wet maatschappelijke ondersteuning –WMO-) ve Sosyal Yardım Yasası 65+ (WWB65+) çerçevesindeki Yaşlılara Ek Yardım Yasası (aanvullende inkomensvoorziening ouderen -AIO-) gibi kişiye bağlı finansal düzenlemelerin icrasında kurumumuzdan yardım talep etmektedir. SVB, Yaşlılara Ek Yardım Yasası'nı (AIO) 2010 yılı itibariyle tüm belediyeler için icra etmektedir.

AOW yaşlılık aylığı

AOW yaşlılık aylığı, AOW yaş ve üzeri olan kişiler için bir temel aylıktır. Hollanda'da ikamet ediyor ve çalışıyorsanız AOW için sigortalı olmanız olasıdır. SVB AOW yaşlılık aylığını ve eş için ek ödeneği öder. AOW yaşlılık aylığı hakkınız varsa bunu, AOW yaşını doldurmadan önceki 50 yıl içinde biriktirirsiniz. Sigortalı bulunduğunuz her yıl için %2 oranında birikim yaparsınız. Hollanda dışında ikamet etti ya da çalıştıysanız genelde sigortalı olmazsınız.

Öyle bir durumda gönüllü sigorta yaptırmayı tercih edebilirsiniz. 15 yaşını doldurduktan sonra Hollanda'ya geldiyseniz, eksik yılları olasılıkla sigortalayabilirsiniz. Birisiyle beraber yaşıyorsanız ve ikinizden birisi henüz AOW yaşını doldurmadıysa ve genç olan kişinin geliri çok düşükse ya da hiç geliri yoksa, hak sahibinin ek ödenek hakkı olabilir. 2015 yılında ya da sonrasında AOW yaşını doldurmuş olanların artık ek ödenek hakları olmaz. AOW yaşlılık aylığının tutarı, yaşam durumunuzda yani birisiyle beraber yaşayıp yaşamadığınızda, tek başınıza yaşayıp yaşamadığınıza ya da tek başına yaşayan veli olup olmadığınıza bağlıdır.

Üste geri dön

Anw geride kalanlar ödeneği

Genel Dul ve Yetimler Yasası'ndaki (Anw) Anw ödeneği, eşinizi ya da anne ve babanızı kaybettiğinizde devletin sağladığı bir yardımdır. Bu yardım SVB tarafından ödenir. Evliler, evli olmayıp eş olarak kayıtlı olanlar ve biriyle beraber yaşayanlar arasında Anw fark gözetmez. Vefat eden kişiden boşanmış olsanız dahi, ödenek hakkınız olabilir. Anw ödeneğinin tutarı, gelirinize ve 18 yaşından küçük sizin yanınızda ikamet eden çocuğunuzun olup olmadığına bağlıdır.

Üste geri dön

Çocuk parası

Çocuk parasıyla hükümet, çocuklarınızın eğitimine yönelik masraflara katkı sağlar. Hollanda'da ikamet ediyor ya da çalışıyorsanız ve 18 yaşından küçük çocuğunuz varsa SVB, çocuk parası öder.

Çocuk parasının miktarı, çocuklarınızın yaşına bağlıdır. Çocuğunuzun ek kazancı da, çocuk parası miktarını etkileyebilir.

Üste geri dön

Asbest düzenlemesi:

Asbest mağdurlarına yardım düzenlemesi, çalışırken asbeste maruz kaldıklarından malign mezotelyoma hastası olanlar içindir. Ödemeyi SVB yapar.

Bu düzenlemenin icrası için SVB, Asbest Mağdurları Enstitüsü (het Instituut Asbestslachtoffers-IAS-) ile beraber çalışır. IAS, asbest mağdurları ve geride kalan aile fertlerine yardım başvurularında destek verir, yardım konusunda SVB'ye tavsiyede bulunur ve eski iş verene tazminat ödetmenin mümkün olup olmadığını araştırır.

Üste geri dön

FVP - Emeklilik Sigortasının Devamının Finansını Sağlama Vakfı Fon İdaresi ve Yardım Düzenlemesi

Emeklilik Sigortasının Devamının Finansını Sağlama Vakfı (FVP), işsizlik esnasında emeklilik birikiminin kesintiye uğramasını sınırlamak için, bazı şartlar altında karşılıksız maddi yardımda bulunur.

İşsizlik esnasında emeklilik birikiminin kesilmesi, gelecekteki emeklilik miktarını olumsuz etkiler. FVP'nin yardımıyla, emeklilik birikiminiz sürer ve ileride emeklilik açığınız olmaz. SVB, FVP Vakfı varlığının idaresini yürütür ve yardım düzenlemesini icra eder.

FVP Yardım Düzenlemesi 1 Ocak 2011 tarihine kadar geçerlidir. Bu da 2010 yılında işsiz kalanların, bazı şartlarda FVP yardımına hak kazanabilecekleri anlamına gelir. 1 Ocak 2011 tarihinden sonra İşsizlik Yasası (WW) kapsamına girenler, FVP düzenlemesinden yararlanamayacaktır.

Üste geri dön

PGB Hizmet Merkezi

Hastalık, engel ya da ileri yaş nedeniyle bakıma ihtiyacınız varsa, Kişiye bağlı bütçe (PGB) hakkınız olabilir. PGB ile bakımı kimin sağlayacağını kendiniz seçer, yardımı ne zaman ve nasıl alacağınızı kendiniz belirlersiniz. Uzun Süreli Bakım Yasası (Wet langdurige zorg -Wlz-), Yeni Toplumsal Destek Yasası (Wet maatschappelijke ondersteuning –WMO-) ve Gençlik Yasası (Jeugdwet) temelinde bütçe aldıysanız, PGB'nizin idaresi PGB Hizmet Merkezi'ndedir. Bütçeniz bizim hesabımızda olmakla birlikte, buna yön veren sizsinizdir. Buna, kişiye bağlı bütçeden kullanım hakkı denilmektedir.

SVB, kişiye bağlı bütçe sahiplerine başka hizmetlerle de destek olur. Bakımınızı sağlayan kişi için ücret vergisi ve prim ödüyorsanız, sizin için ücrete yönelik idari işlemleri yapabiliriz. Ayrıca zarar ve hukuki yardıma yönelik grup sigortamız var ve bazı durumlarda hastalık parasını karşılayabiliyoruz. Sağlık Sigortası Yasası (Zorgverzekeringswet -Zvw-) kapsamında kişiye bağlı bütçe aldığınızda da, bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. 

Toplam olarak 155.000 civarı Holllandalı, PGB Hizmet Merkezi'nin hizmetlerinden yararlanmaktadır.


Üste geri dön

Gönüllü bakıcı olan hasta yakınlarına (mantelzorger) iltifat

Hükümet, hasta yakını gönüllü bakıcıları takdir etmektedir. Bunun bir göstergesi olarak da, gönüllü bakıcılık yapan hasta yakınlarına her yıl belirli bir miktar verilir. Bu, gönüllü bakıcı olan hasta yakınlarına iltifat olarak tanımlanır. 2008 yılında bu miktar 250 EUR'ydu.

Uzun süredir bir arkadaş, akraba ya da tanıdığınızın yoğun olan bakımını sağlıyorsanız, hasta yakını gönüllü bakıcılara tanınan iltifata hak kazanırsınız. Bahsi geçen, siz sağlamadığınızda bir profesyonel tarafından verilecek bakımdır. İltifat başvurusunu bakan ya da bakılan kişi yapabilir.

Üste geri dön

Geri Dönüş Yasası (REM)

2000 yılına kadar geri dönüş düzenlemeleri olarak adlandırılan Geri Dönüş Yasası, anavatanlarına kesin dönüş yapmak isteyenlere bir ödenek sağlar. Geri Dönüş Yasası'nı SVB icra eder.

İşçi ya da ilticacı sıfatıyla Hollanda'da ikamet ediyorsanız, bu ödenek ülkenize dönmenizde size yardımcı olabilir. Ödeneğin miktarı, gideceğiniz ülkenin yaşam standardına uyarlanmıştır. Geri dönüş ödeneği, AOW yaşlılık aylığı hakkı ile denk düşebilir. AOW yaşlılık aylığının miktarı geri dönüş ödeneğinden fazlaysa, geri dönüş ödeneği sıfırlanarak dondurulur.

Geri Dönüş Yasası'ndan yararlananların sayısında son yıllarda bir hayli artış saptanmıştır. Ancak bu artış genel olarak sıfırlanan ödeneklerde görülmektedir. Geri Dönüş Yasası gereğince fiilen bir ödenekten yararlananların sayısı, genel anlamda sabittir. Göç edenlerin yarıdan fazlası Türkiye ve Fas asıllıdır. Eski Yugoslav Cumhuriyetleri ve Sürinam asıllı kişiler arasında da bu sayı son yıllarda artmıştır.

Üste geri dön

Yaşlılara Ek Yardım Yasası (aanvullende inkomensvoorziening ouderen -AIO-)

AOW yaşını doldurduysanız ve tam AOW yaşlılık aylığı almıyorsanız, ayrıca ek geliriniz de azsa, muhtemelen geliriniz sosyal asgari ücretin altındadır. Bu durumda İş ve Sosyal Yardım Yasası'na (Wet Werk en Bijstand) başvurabilirsiniz. Yaşlılara Ek Yardım (aanvullende inkomensvoorziening ouderen -AIO-) hakkında SVB'den bilgi alabilirsiniz.

Bu nedenle SVB, kısmi AOW yaşlılık aylığı alanları, ek sosyal yardım ödeneğine başvurma imkanı hakkında bilgilendirir. 2010 yılından itibaren SVB yasal bir zorunluluk olarak tüm belediyelerdeki AOW yaşı ve üzeri olanlar için AIO yardımını uygulamaktadır.

Üste geri dön

Bureau Belgische Zaken (Belçika Hizmetleri Bürosu) ve Bureau Duitse Zaken (Almanya Hizmetleri Bürosu)

Bureau Belgische Zaken (Belçika Hizmetleri Bürosu) ve Bureau Duitse Zaken (Almanya Hizmetleri Bürosu) Belçika veya Almanya'da ikamet edip Hollanda'da çalışan ya da Hollanda'da ikamet edip Belçika veya Almanya'da çalışanlara bilgi ve tavsiyeler sunar. Hollanda sınırları dışında ikamet eder ya da çalışırsanız, sosyal sigortalarınız ve emekliliğiniz bundan etkilenebilir.

Bu bürolar ödenek hak sahipleri, işveren ya da işçi örgütleri, bireysel işveren ya da işçiler veya bağımsızlara yöneliktir. Bilgi ve tavsiye sunmalarının yanı sıra, aracı kurum olarak da görev yapar ve idari işlemler konusunda da yardımcı olurlar.

Yasalar ve bilgi ihtiyacı sürekli değiştiği, ayrıca göç fazlalaştığından bürolar arasındaki işbirliği artmış, ortak görüşme saatleri gibi faaliyetlere başlamışlardır.

Üste geri dön

Vicdani redcilerin idari işlemleri

Bazı kişiler, inançlarından dolayı halk sigortaları için sigortalı olmak istemezler. SVB vicdani redcilerin idari işlemleri takip eder.

Bir ya da birden fazla halk sigortası ya da işçi sigortası için sigortalı olmak istemeyenler, muafiyet için SVB'ye başvurabilirler. Bu durumda vicdani redciler prim yerine, ücret vergisi öderler. Bu kişilerin sayısı 11.000 civarındadır.

Üste geri dön

Resmen tanınmış savaş direnişçileri ya da savaş mağdurları kayıtlarının idaresi

SVB 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren resmen tanınmış savaş direnişçileri ya da savaş mağdurları kayıtlarının idaresi yasal görev olarak Pensioen en Uitkeringsraad'dan (Emeklilik ve ödenek kurulu -PUR-) devralmıştır. SVB dahilinde Savaş Direnişçileri ve Savaş Mağdurları Bölümü (Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen -V&O-) İkinci Dünya Savaşı mağduru olanlar için aşağıdaki düzenlemeleri icra etmektedir:

  • beş ayrı yasanın icrası
  • İkinci Dünya Savaşı mağduru olanlara destek amaçlı psikoterapi düzenlemesi

Bunun politik sorumluluğu Sağlık, Refah ve Spor bakanının görev alanı dahilindedir.

Üste geri dön

Pensioenregister (Emeklilikler Kayıt Merkezi)

1 Şubat 2011 tarihinden itibaren mijnpensioenoverzicht.nl adlı internet sitesinin icrası SVB'ye devredilmiştir. Bu site Stichting Pensioenregister adı altındaki Emeklilikler Kayıt Vakfının inisyatifi üzerine kurulmuş olup işletme emeklilik fonları, emekilik sigortacıları ve SVB'nin ortak işbirliği ile sürdürülmektedir. Bu işbirliği, tüm emeklilik idareleri ve AOW ile doğrudan bağlantı halinde olan anlaşılır ve düzenli bir sitenin doğması ile neticelenmiştir. DigiD'si olan herkes burdan birikmiş AOW yaşlılık aylıkları ve işverenleri aracılığıyla biriktirmiş oldukları emekliklik haklarının dökümünü temin edebilir. SVB sitenin teknik yönetmeliğini, mijnpensioenoverzicht.nl sitesinin hizmet merkezinin ve eski Unutulmuş Emeklilikler hizmet merkezinin çalışmalarını ve dışarıya yönelik iletişimi sağlamaktadır.

Üste geri dön

Wlz Sigortalılarının kaydı

SVB, sağlık giderleri için sigortasız olan grup hakkında bilgi edinmek amacıyla Wlz Sigortalılarının kaydını sağlamaktadır. Yasal sağlık sigortası olmayan yaklaşık136.000 kişinin tespiti 2011 yılında başlatılmıştır.

Üste geri dön

Çocuğa Bağlı Bütçe Yasası (Wet op het kindgebonden budget -WKB-) / Çocuk Bakımı Yardımı Yasası (Wet kinderopvang -Wko-)

Çocuk parası alıp da gelirleri belirli bir sınırın altında olan anne/babalar, çocuğa bağlı bütçeden yararlanabilir. Anne/babanın ne kadar çocuğa bağlı bütçe alacağı, bu yasayı icra eden vergi dairesi tarafından belirlenir. Bu gelire ve çocuk sayısına bağlıdır. SVB vergi dairesine çocuk parası hak sahiplerine ait bilgi verir.

Ebeveynlerden bir Hollanda dışında ikamet etmekte ya da çalışmakta olan ailelerin yardımları, Hollanda dışından benzeri düzenlemeler çerçevesinde alınan yardımlar ile örtüşebilir. SVB, aile yardımıları irtibat kurumu olarak bu tür durumlarda aile yardımı hakkını belirler ve öder. Bunun yanısıra, bu kişilerin Hollanda mevzuatı gereğince olası ek hakları konusunda da bilgilendirir.

Üste geri dön

Yurtdışına Sosyal Yardım Düzenlemesi

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı bakan yardımcısının talebi üzerine SVB, Yurtdışına Sosyal Yardım Düzenlemesi'nin icrasını (Regeling Bijstand Buitenland) Agentschap SZW'den devralmıştır. 1996 yılından itibaren yeni dosya açılımına kapalı olan bu düzenleme, Hollanda dışında yaşayıp da yeterince gelire sahip olmayan Hollandalılara bir sosyal yardım sağlamaktadır. 25 çeşitli ülkede ikamet eden ve sayısı git gide azalmakta olan hak sahipleri (2010 yılının sonunda: 253) SVB'den sosyal yardım almakta.


Üste geri dön