SVB hakkında

SVB, belediyelere çeşitli görevlerinde yardımcı olmaktadır.

Wmo çerçevesinde kişiye bağlı bütçe hakkından (PGB) yararlananlara birçok belediye, kollektif sigorta imkanı ya da idari işlemlerde yardım gibi destekleyici haklar tanımıştır. İdari işlemler, Wmo bütçe sahiplerine ağır gelebilmektedir. SVB belediyelerin yükünü hafifletmek amacıyla, bir takım görevleri devralmaktadır. AWBZ'deki kişiye bağlı bütçeyle (PGB) edindiğimiz geniş tecrübe sayesinde, bunu etkin şekilde yerine getirebilmekteyiz.

Sunduğumuz hizmetler:

  • iş hukuku, işveren yükümlülükleri, hastalıkta ücret devamlılığı, personel sağlığı danışmanlığı gibi alanlarında bütçe sahiplerine tavsiyeler;
  • bütçe sahiplerinin farklı durumlarda kullanabileceği model sözleşmeler;
  • yasal sorumluluk sigortası (WA) ve hukuk danışmanlığı için bütçe sahiplerine kollektif sigortalar;
  • maaş kayıt idaresi için bütçe sahiplerine yardım
  • Wmo bütçe sahiplerine sunulan hizmetlerin üç aylık dönem raporları
  • Hizmet sunumumuzun icraatının yıllık raporu.

Ödeme & idare/ kişiye bağlı bütçeden kullanım hakkı

SVB yeni bir hizmet sunmaktadır: Ödeme & idare. Burada SVB, bazı belediyeler için kişiye bağlı bütçe (Persoonsgebonden burget -PGB-) için bir nevi kasiyerlik görevini üstlenmektedir. Kişiye bağlı bütçenin rejisi bütçe sahibinde kalır ancak kişisel bütçe artık bütçe sahibinin hesabına yatırılmaz. Ödeme & idare, kişiye bağlı bütçeden kullanım hakkı ya da kişiye özgü bakım bütçesi (persoonsvolgend budget -PVB-) olarak da tanımlandırılır. Bütçe sahibinin talimatı üzerine bakıcı ve bakım kurumlarının ödemelerini yaparız. Bütçeden yapılan harcamalar ve bütçede kalan tutarları gösterir dökümler hem bütçe sahibine hem de belediyeye gönderilir. Bu dökümler aynı zamanda Benim PGB'de dijital olarak da mevcuttur.

SVB bütçenin idaresini sağladığından, bütçe sahibinin hesabına artık para yatırılmamaktadır. Böylece belediyenin finansal riski de azalmış olmaktadır. Örneğin kişiye bağlı bütçenin bir kısmı harcanmamış olduğunda belediye bu tutarı bütçe sahibinin kendisinden geri tahsil etmek zorunda kalmaz. SVB, kişiye bağlı bütçeden artan tutarı yıl bitiminde belediyenin hesabına doğrudan iade eder.