SVB hakkında

Yıllardır icra ettiğimiz kişiye bağlı finansal düzenlemelerden edindiğimiz tecrübe, belediyesel düzeyde de değer kazanmıştır. Doğru ödeneğin doğru kişiye ulaşmasını sağlıyor, müşterilerimize WMO kapsamında kollektif sigorta gibi ek hizmetler sunuyoruz. Bu nedenle birçok belediye SVB'nin hizmetinden yararlanıyor. Böylece vatandaş daha fazla hizmet alıyor ve sosyal yardım ödeneği hakkı gibi hususlarda müşterilerimizin tamamını bilgilendirebiliyoruz. Devletin sunduğu düzenlemelere dikkat çekilip bilgilendirme yapıldığında, bunlardan faydalananların sayısı da artmaktadır.

Toplumsal Destek Yasası (WMO) ve 65 yaş üzeri olanlar için İş ve Sosyal Yardım Yasası'nın (AIO) icrasında SVB'nin belediyelerle olan işbirliği gittikçe artmaktadır.