SVB hakkında

Herkese hakkı olanı vermek: Adaletle ve hızla. SVB bunu kendine görev edinmiştir. Böylece, sosyal düzenin devamlılığı sağlanır. Bunu hakkıyla gerçekleştirebilmek için kurallara uyuyor, doğru miktarı zamanında almanızı sağlıyoruz. Bu durumda sizin de ödenek ya da maddi yardımınız için tasalanmanıza gerek kalmıyor.

Kurallara uymanız önemlidir. SVB sadece doğru bilgilere sahip olursa adaletli bir sosyal güvenlik sağlayabilir.

Bakış açımız, ‘bir problemi sonradan çözümlemektense önlemek iyidir'. Bu nedenle daima tüm kurallar hakkında bilgilenmenizi sağlarız. Bu sitedeki düzenlemeniz kısmından sizinle ilgili beklentilerimizi okuyunuz.

Düzen SVB'de hangi şekilde sağlanır?

Bazen kişi bilerek ya da bilmeyerek bir düzenlemeden haksız yere yararlanmaktadır. Çalışanlarımız bu konuda çok dikkatlidir. Bir hususta bir düzensizlik fark ettiklerinde, anında tedbir alırlar. SVB gerektiğinde İddia Makamına yolsuzluk şikayetinde bulunur. Ancak tercihimiz, yanlışlıkların önüne geçmektir. Böylece herkes hak ettiğinden ne azını ne de fazlasını alır.

Düzenlemelerin iyi bir şekilde icra edilebilmesi için kurallara uyulup uyulmadığının kontrolü kaçınılmazdır ve bu 'düzen' olarak tanımklanır. SVB'de düzen şöyle sağlanır:

• Hakları ve yükümlülükler konusunda açıklık sağlamak: bilgilendirme yoluyla hataları önlemek.
• Gelir ve yaşam durumu gibi unsurları kontrol etmek.
• Kuralların çiğnenmesi durumunda yaptırım uygulamak: paranın geri tahsili, para cezası ve tedbir.
Suistimal olaylarını araştırıp İddia Makamı nezdinde suç duyurusunda bulunmak.

SVB düzen ve düzen olitkasının icrası için birkaç çıkış noktası hazırlamıştır. Bu konudaki daha geniş bilgiyi 'düzen politikası çıkış noktaları' yazısında bulabilirsiniz (pdf, 87kB).

‘Neyin ne olduğunu öğrenerek olası problemleri önleyiniz'

Birçok zaman inlanlar durumlarında meydana gelen bir değişikliği kurumumuza bildirmeyi unuttuğundan problemlerle karşı karşıya kalıyor. SVB'nin sizden beklentisi, sizden beklenilenler konusunda biliçli olmanız. Bu nedenle ‘Neyin ne olduğunu öğrenerek olası problemleri önleyiniz' adlı kampanyaya katılıyoruz. Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı'nın bu inisyatifine İş Denetim Kurumu (Arbeidsinspectie), UWV ile Vergi Dairesi de katılıyorlar.

Ayrıca sizden neler beklediğimizi öğrenmek için internet sitemizin düzenlemeler kısmına da bakınız.