OBR

Kurallara uymadığınızda

Durumunuzdaki değişikliği bize bildirmeniz önemlidir, zira ödeneğinizin ya da aylığınızın tutarı kişisel durumunuza bağlıdır.

Doğru bilgileri kurumumuza zamanında ulaştırarak, olası problemleri önleyiniz. Bunu yapmazsanız para cezası alabilirsiniz veya ödeneklerin suistimaline ilişkin bir araştırmaya tabi tutulabilirsiniz. Nelerle karşı karşıya kalabileceğinizi ve sizden ne beklediğimizi okuyunuz.

Neleri bildirmelisiniz?

Hakkınız olandan daha fazla AOW yaşlılık aylığı almayı önleyiniz. Durumunuzdaki değişikliği 4 hafta içerisinde kurumumuza bildiriniz. Hollanda dışında ikamet ediyorsanız, değişikliği 6 hafta içerisinde bildirmelisiniz. Sonrasında SVB, AOW'ye geçiş ödeneğinizi yeniden hesaplar.

Üste geri dön

SVB nasıl kontrol eder?

SVB, verdiğiniz bilgileri kontrol eder. Örneğin adresinizde kaç kişinin kayıtlı olduğunu, belediyeden kontrol ederiz. Siz değişiklik bildirmeseniz bile, SVB bilgilerinizi kontrol eder.

Evinizde sizi ziyaret

İkamet durumunuzun değiştiğine dair bildiri alırsak, sizi evinizde ziyaret ederek bunu kontrol edebiliriz.

İnternet araştırması

Yılda binlerce araştırma gerçekleştiriyoruz. Bazen bunun için, sosyal medya ve Google gibi, internetteki açık kaynaklarda arama yapıyoruz.

İnternet araştırması nedir

İnternet araştırmasında, bir kişi ya da şirket hakkında, internetteki kamuya açık bilgilere bakıyoruz. Bununla kişinin örneğin doğru AOW ya da başka bir ödenek tutarını almak için kurallara uyup uymadığını kontrol ediyoruz.

İnternet araştırmasını ne zaman yapıyoruz

Bazen birinin kuralları ihlal ettiğine yönelik sinyaller vardır. Bu sinyaller farklı kaynaklardan gelebilir. Örneğin dosyaları birbirleriyle karşılaştırdığımız ya da birisi bir kuralın ihlal edildiği şüphesini bildirdiği için. Bu durumda ek bir internet araştırması ile, dafa fazla araştırmaya gerek olup olmadığına bakarız. Kuralların ihlal edildiğinden şüphelenirsek, devamında daha derin bir araştırma yapılabilir. Her internet araştırması için şunu değerlendiriyoruz. Kişisel verilere yönelik ihlalin, şüphelenilen ihlalin ciddiyeti ve doğru tutarın ödenmesiyle olan orantısına. Ve hem de internet araştırmasından farklı bir yöntemin makul olmayandan daha fazla çaba gerektirip gerektirmediğini. Neden internet araştırması yapacağımızı dair değerlendirmeyi kaydediyoruz.

Hangi kişisel verileri internette araştırıyoruz

Araştırdığımız kişisel veriler:

  • kimlik
  • kiminle oturduğunuzu ya da beraber yaşadığınızı
  • nerede oturduğunuz
  • gelir
  • varlık
Bu verileri toplamanın amacı, hakkınız olanı alıp almadığınızı bilmektir.

Verilerin doğruluğu

Sadece internet araştırması temelinda asla bir karar almıyoruz. İnternette bulduğumuz kamuya açık bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmek için, ek bir araştırma yapıyoruz.

Ne zaman bilgilendirilirsiniz

Araştırma tamamlandı ve bir karar mı alındı? O zaman araştımanın sonucu hakkında bilgilendirilirsiniz. Size daima kararın sonucuna itiraz etme fırsatı tanınır.

Hollanda dışında kontrol

Hollanda’da belediyeler doğum, evlilik, boşanma, vefat gibi önemli olayları otomatik olarak SVB’ye bildirir. Hollanda dışında ikamet ediyorsanız, bu bildirimleri almayız. O yüzden bu değişiklikleri bize şahsen bildiriniz. Hollanda dışında ikamet ediyor ya da kalıyorsanız, her yıl yaşam belgesi formu alırsınız. Bu formu doldurtup, belediye ya da noter gibi yetkili bir makama imzalatıp, onaylatmanız gerekir.

Geçici süreyle Hollanda dışında mı kalıyorsunuz?

Uzun süre Hollanda'da bulunmamanız SVB'den aldığınız aylık ya da ödeneğinizi etkileyebilir. Bu nedenle uzun bir süre için Hollanda dışında kalmak niyetindeyseniz bizimle irtibata geçiniz. 

Düzenli olarak uzun süreyle Hollanda’da bulunmuyor musunuz? Öyleyse SVB, artık Hollanda’da ikamet etmediğinize karar verebilir. Hollanda’da bir adreste kayıtlı olmanız, yeterli değildir. SVB, fiilen nerede yaşadığınıza bakar. SVB’ye göre artık Hollanda’da yaşamıyorsanız, aylığınız ya da ödeneğiniz değişebilir ya da kesilebilir.

Bazı ülkeler için, Anw ödeneğinizin ya da çocuk paranızın ikamet ülkesindeki geçim standardına uyarlanması geçerlidir. Bu durumda Anw ödeneğiniz ya da çocuk paranız azalabilir.

Üste geri dön

Hakkınızda suistimal şüphesi varsa

SVB hakkınızda suistimalden şüphelendiğinde, başka kurumlardan ve bankanızdan bilgi talebinde bulunabilir. Böyle bir araştırma İddia Makamı'nın onayı ile yapılır. Araştırmamızdan suistimaliniz anlaşılırsa, ifadeniz alınmak üzere bir çağrı alırsınız.

İfadenizin alındığı soruşturma nasıl gerçekleşir?

İfadenizin alındığı soruşturmayla, bir hata yapıp yapmadığınız ve bunu bilinçli yapıp yapmadığınızın belirlenmesi amaçlanmaktadır. İfadeniz alınırken durumunuzu tam anlamıyla izah edebilirsiniz ve biz de açıklık kazanması gereken konularda size sorular yöneltiriz. Soruşturmaya beraberinizde bir avukat getirebilirsiniz. Alınan ifadenizin bir tutanağı hazırlanır.

İddia Makamı nezdinde suç duyurusu

Araştırmamızdan muhtemelen suistimalde bulunduğunuz anlaşılırsa, İddia Makamı'na suç duyurusunda bulunuruz. Sonrasında Mahkeme suistimal suçu işleyip işlemediğinize karar verir. İddia Makamı hakkınızda takipsizlik kararı alsa da, fazladan almış olduğunuz tutarı SVB'ye geri ödemeniz gerekir. Ayrıca size bir para cezası da uygulanabilir.

Üste geri dön

Kurumumuza bir suistimali mi bildirmek istiyorsunuz?

Çevrenizdeki birinin SVB'den haksız yere ya da hakkı olandan fazla aylık ya da ödenek aldığını mı düşünüyorsunuz? Bunu kurumumuza bildiriniz. Anonim olarak yapabilirsiniz, ancak iletişim bilgilerinizi bırakırsanız daha fazla bilgi için sizi arayabiliriz.

SVB'den alınan aylık ya da ödenekte suistimal

SVB'den alınan aylık ya da ödenekteki suistimal şüphelerinizi bildirmek için aşağıdaki online bildirim formunu kullanınız ya da 030 - 264 98 80 numaralı telefonu arayınız.

Postayla bildirimde bulunmayı tercih ediyorsanız, suistimal bildirim formunun (pdf, 441KB)çıktısını alıp gönderiniz.

PGB'de suistimal

PGB'deki suistimal şüphelerinizi bildirmek için aşağıdaki online bildirim formunu kullanınız ya da 030 - 264 8200 numaralı telefonu arayınız.

Postayla bildirimde bulunmayı tercih ediyorsanız, PGB suistimal bildirim formunun (pdf, 597KB) çıktısını alıp gönderiniz. 


Müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması nedeniyle araştırmamızın sonucu hakkında sizi bilgilendirmemiz mümkün değildir.

Üste geri dön