OBR

Azami AOW'ye geçiş ödeneği tutarları

AOW'ye geçiş ödeneğinizin tutarı, AOW'ye geçiş ödeneği alacağınız dönemdeki gelirinize bağlıdır. Aldığınız bir ödenek ya da ek emeklilik aylığı, tamamıyla AOW'ye geçiş ödeneğinizden kesilir. İşten edinilen gelir, kısmen ödenekten kesilir. AOW'ye geçiş ödeneğinizin tutarı, son aldığınız VUT (veya benzeri bir ödenek) ya da yaşlılık aylığından fazla olamaz.

Aşağıda azami tutarlar verilmiştir. AOW'ye geçiş ödeneğinizin ne kadar olacağını, kendiniz de hesaplayabilirsiniz.

1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerli tutarlar

azami aylık tutar (%8 oranındaki tatil parası hariç)

Yaşam durumuTutar
Tek başınıza yaşıyorsunuz1203,35 EUR
Eşiniz var772,45 EUR