Çocuk parası

Çocuğunuz Hollanda dışında ikamet edecek

Çocuğunuz örneğin öğrenim için, başka bir ülkede mi yaşayacak? Bu ülke, Hollanda ile ödeneklerin kontrolü hakkında sözleşme imzaladıysa, çocuk parası alırsınız. Bu sözleşmede, örneğin çocuk parası gibi ödeneklerin kontrolüne ilişkin anlaşmalar yer alır.

Avrupa Bírliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkelerinde ya da İsviçre'de, tam çocuk parasını almaya devam edersiniz.

Diğer ülkeler için çocuk parası durdurulur ya da geçim masrafı daha düşük olduğundan, tutarı azalır.

Şu ülkelere çocuk parası ödenmez: Arjantin, Belize, Şili, Ekvador, Mısır, Hong Kong, Ürdün, Makedonya, Monako, Panama, Paraguay, Tayland, Türkiye ve Uruguay.

İki misli çocuk parası

Yanınızda ikamet etmeyen çocuğunuz için, bazı durumlarda iki misli çocuk parası alabilirsiniz. Alacağınız tutar, çocuğunuzun bakımı için yaptığınız masrafa bağlıdır. Ayrıca, çocuğunuzun ek kazancına da bakılır. 

Siz ya da diğer ebeveynin düzenli olarak çocuğun yanında kalması, çocuk parasını etkileyebilir. Ebeveynler (veya ebeveynlerden birisi), her üç aylık dönemde 45 günden fazla çocukla kalırsa, çocuğu evinizde ikamet eden sayarız. Bu durumda tek misli çocuk parası alırsınız.

Siz ya da diğer ebeveyn üç aylık çocuk parası döneminde çocuğunuzu birkaç kez (örneğin 2 ya da 3 hafta boyunca) ziyaret ederseniz, kalış süreleri toplanır. Bir seferinde siz, bir diğer seferinde de diğer ebeveyn gitse de, bu süreler birbiriyle toplanır.

Üç aylık dönemde ziyarete gittiniz ve ziyaretiniz bir sonraki üç aylık döneme mi sarktı? Ziyaretiniz yine de 45 günü geçemez.

Örnek: Çocuğunuza yaptığınız ziyaret 21 Haziran'da başladı ve 9 Ağustos'ta bitti. İkinci çocuk parası döneminde 10 gün, üçüncü çocuk parası döneminde ise 40 gün olmak üzere ziyaret, 50 gün sürmüştür. Bu durumda üçüncü çocuk parası döneminde tek misli çocuk parası alırsınız..

Diğer ebeveynin yanında ikamet

Çocuğunuz Hollanda dışında, diğer ebeveynin yanında mı ikamet ediyor? Ve bu ebeveyn Hollanda çocuk parası hakkına mı sahip? Çocuk parası, çocuğun yanında kaldığı ebeveyne ödenir.

Bazen diğer ebeveyn, ikamet ettiği ülkeden de bir aile yardımı alabilir. Hollanda aile yardımının mı, yoksa Hollanda dışından alınan diğer aile yardımının mı öncelik taşıdığı, ülkelerle yapılan anlaşmalarla belirlenmiştir. Hollanda dışından alınan aile yardımının tutarı, Hollanda'nınkinden düşükse, Hollanda çocuk parası tutarına tamamlanır.